امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 1
1. ایرج زهری: یک زندگی برای تئاتر (0 replies)
2. گفتگو با مرشد ولی ترابی (0 replies)
3. نمایش "منهای 2" (4 replies)
4. جامعه سینمای ایران برای سومین بار در سال 89 سیاه پوشید (5 replies)
5. تاریخ نقالی در جهان. نویسنده: ساقی عقیلی (1 replies)
6. رضا كرم ‌رضايي درگذشت (6 replies)
7. شهر قصه (5 replies)
8. رستاخیز شهریاران ایران (8 replies)
9. نگاهی به تاریخچه نمایش تخت حوضی در ایران (0 replies)
10.  نگاهی به نمایش " ترمینال " نوشته و کارگردانی سیامک احصایی (0 replies)
11.  داوود رشیدی در گفتگو با تئاتر ما (0 replies)
12.  نگاهی به نمایش "مادر مانده" کار نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگر (0 replies)
13. گفتگو با كتايون حسين‌زاده تنها عضو ايراني I.A.T.C (0 replies)
14.  نگاهی به نمایش "عجیب ولی واقعی"، دعوت به گفت و گویی غیر متعارف (0 replies)
15.  نگاهی به نمایش "خرمشهر 11" به کارگردانی اصغر خلیلی (0 replies)
16.  اعضاي كانون ملي منتقدان به جشنواره‌هاي خارجي اعزام مي‌شوند (0 replies)
17. گفت و گو با علی نصیریان (0 replies)
18. سياه‌بازي‌ (0 replies)
19. ابراهيم حاتمي‌كيا در جشنواره‌ فيلم دانشجويي دانشكده صدا و سيما: (0 replies)
20. امين حيايي درباره دستمزد بازيگران سينما مي‌گويد: (0 replies)