امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 1
1. ایا فرگشت درست است ؟ انسان گیاه خوار (6 replies)
2. تاریخ باستان (3 replies)
3. ژئوگلیفهای تازه در کشور پرو (0 replies)
4. بازمانده کودکی از دوران یخ بندان در آلاسکا (0 replies)
5. خاستگاه های ایرانی (3 replies)
6. انسان 4/3 میلیون سال قبل ابزار آلات را اختراع کرد (1 replies)
7. زندان در طول تاريخ (1 replies)
8. کشف نشانه‌های تازه از زندگی انسان‌های نخستین در تگزاس (0 replies)
9. آسیای خاوری زادگاه بشر خواهد بود! (0 replies)
10. شکل گیری زبان انسانهای نخستین (1 replies)
11. فرضیه اتلانتیس (1 replies)
12. شاه و شهریاری (0 replies)
13. تمدن انسانهای دو سر (0 replies)
14. نقشه عجیب Piri Reis (0 replies)
15. لوحه یادبود اسرار آمیز (0 replies)
16. هیولاهای دریا (0 replies)
17. بارندگی های عجیب تاریخ (0 replies)
18. ریسمان 34000 ساله، بافت انسانهای پارینه سنگی کشف شد (0 replies)
19. قدیمی ترین نقشه در جهان (0 replies)
20. کشفی عجیب در یکی از غارهای باستانی معروف جهان (0 replies)