امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 1
1. ترانه‌ای با قدمت 3400 سال! (0 replies)
2. پرده‌ها و آهنگ‌هاي موسيقي در ديوان منوچهري (0 replies)
3. نگاهی به تاريخچۀ سانسور در ترانه ‌سرایی ايران (0 replies)
4. نگاهی به سرودهای ملی در دوران قاجار و پهلوی (0 replies)
5. نگاهی به نقشِ ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ (0 replies)
6. منشاء موسیقی (0 replies)
7. سفیر سعدی، جام جهان نمای مولوی و صد صراحی حافظ! (0 replies)
8. تاثیر موسیقی ایران بر عرب (0 replies)
9. موسیقی ایرانی در زمان امویان و عباسیان (0 replies)
10. موسیقی دانان ایرانی در دستگاه خلافت عباسیان (1 replies)
11. موسیقی دانان بزرگ ایرانی در عربستان و دستگاه امویان (0 replies)
12. گذرى بر موسيقى و ساز هاى ايرانى (0 replies)
13. رقص و موسیقی در ایران (5 replies)
14. موسیقی هند و مقایسه آن با موسیقی ایران (0 replies)
15. داوود پیرنیا (0 replies)
16. اولين سرود رسمي ايران (2 replies)
17. اشوزرتشت پایه گذار موسیقی مذهبی (1 replies)
18. موسيقي صداي خداست (1 replies)
19. تاریخچه ی موسیقی ایران (3 replies)
20. موسیقی در دوران هخامنشی (3 replies)