امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 12
1. چهارمین همایش سپندارمذگان (6 replies)
2. همايش ملي سلطانيه برگزار مي شود (0 replies)
3. همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی اواخر دیماه امسال در دانشگاه علامه طب (0 replies)
4. بزرگداشت امیرکبیر در ویژه برنامه «یاد امیر» (0 replies)
5. نمایشگاه عکاسی عودلاجان ما در خانه هنرمندان (1 replies)
6. برنامه‌هاي همايش بين‌المللي «از بلخ تا قونيه» تشريح شد (0 replies)
7. همایش سازمان اجتماعی - اقتصادی ایران،از پارینه سنگی تا پایان عصر آهن برگزار می ش (1 replies)
8. سمینار ادبیات داستانی کشورهای فارسی زبان در تهران برگزار می شود (0 replies)
9. همایش یک دهه باستان شناسی همدان ، برگزار می شود (0 replies)
10. کارگاه های ادبی سرو در شیراز برگزار می شود (0 replies)
11. همایش حمایت از میراث فرهنگی در اهواز برگزار می شود (0 replies)
12. نمایشگاه نگاره های استادشکیبا برگزار می شود (1 replies)
13. نخستين جشنواره‌ از سری جشنواره‌های «پاسبانی از فرهنگ و سنت های زرتشتی» (0 replies)
14. نشست‌های ادبی «حافظ خواني» و «داستان نویسی» (0 replies)
15. همايش مولانا و مفهوم راز (0 replies)
16. برگزاری هفتمین نشست ماهانۀ دوستداران فردوسی در کرج (0 replies)
17. مکتوب بودن یا نبودن گاتها در زمان زرتشت (0 replies)
18. نشست نقد «کوچ آریاها» (0 replies)
19. نمایشگاهي از چهره‌هاي شاهنامه‌اي (0 replies)
20. دوره ایرانشناسی (2 replies)