امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 1234
1. آیا زبان پارسیگ برپایه نوشته های ویکی پدیا، هنوز زبان پویای دینی زرتشتی است؟ (0 replies)
2. تاریخچه ای از خط و دبیره (1 replies)
3. گویش‌های رایج کردی در کردستان جمع‌آوری می‌شود (0 replies)
4. آيا ميدانيد (0 replies)
5. ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﮐُﺮﺩﯼ كرماشان ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ (1 replies)
6. آیا کرد قوم است و کردی زبان است و یا<کرد> فقط واژه ایست معادل <رمه گردان> (4 replies)
7. معنی واژه ی (جره باز)را باید در زبان لکی یافت (2 replies)
8. واژه ی کیومرث (1 replies)
9. واژگان گمشده زبان فارسی را در زبان کهن لکی بیابید (1 replies)
10. زبان کهن لکی (2 replies)
11. زبان کهن لکی (0 replies)
12. واژگان بيگانه اما خودی 2 (0 replies)
13. مشترکات زبان ایتالیایی و فارسی از زبان ایران‌شناس ایتالیایی (0 replies)
14. نگاهی تازه به صفت لیاقت (0 replies)
15. نام‌شناسی و زبان کاسی‌ها (0 replies)
16. روابط بین زبان های ملی و قومی (0 replies)
17. مفردات : قدیمی ترین دستور زبان فارسی در آناتولی ـ ۱ (0 replies)
18. زبان تاتی در طارمات (زنجان) (0 replies)
19.  زبان و خط در تمدن يوناني ـ بلخي (0 replies)
20. نقش زبان‎هاي ايراني در انتشار چندين دين در آسياي مركزي و چين (0 replies)