آگاهیها و آیین نامه ها

نوشتار تازه ای وجود ندارد آیین های امرداد

آیین نامه های تارنمای امرداد

گرداننده: Pasha

6 نوشتار
3 جستار

واپسین نوشتار ازسوی dara_babak
پاسخ : اساسنامه و آیین ن...
11 نوامبر 2016 گاه 20:46:49

نوشتار تازه ای وجود ندارد یادمانهای امرداد

در این تالار پیشینه امرداد از نخستین روز گشایش تا کنون در دید همگان قرار خواهدگرفت.

گرداننده: Pasha

16 نوشتار
3 جستار

واپسین نوشتار ازسوی SHOGUN
پاسخ : شادباش برای زادرو...
27 دسامبر 2010 گاه 01:49:44

نوشتار تازه ای وجود ندارد پیشنهاد به امرداد

جهت پربارتر شدن تارنمای امرداد مارا با ارائه پيشنهادها و ایده های خود ياری رسانيد. تنها دسترسی کاربران تایید شده باز است.

گرداننده: Pasha

368 نوشتار
48 جستار

واپسین نوشتار ازسوی piransal
* ایرانرود , واپسین دشنه...
09 آوریل 2016 گاه 04:38:23

تاریخ ایران (پیش از اسلام)

نوشتار تازه ای وجود ندارد دوره اساتیری ایران

پیدایش ایران، اساتیر، افسانه ها و...

236 نوشتار
129 جستار

واپسین نوشتار ازسوی جمشید کیانی
پاسخ : نوشته‎های پراکنده...
20 ژوئن 2016 گاه 10:24:24

نوشتار تازه ای وجود ندارد نمادهای استوره ای

آشنایی با نمادهای استوره ای ایران

118 نوشتار
44 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
ایران وطنم ، آتش وتنم
30 مه 2015 گاه 10:56:05

نوشتار تازه ای وجود ندارد پیش از آریاییان

پارینه‌سنگی (عصر حجر قدیم) / فرا پارینه سنگی / نوسنگی (عصر حجر جدید)

33 نوشتار
23 جستار

واپسین نوشتار ازسوی vatan
پاسخ : كريستالهاي سنگي
25 سپتامبر 2014 گاه 19:05:03

نوشتار تازه ای وجود ندارد آریاییان

7000 سال پیش از میلاد تا 4000 پیش از میلاد

119 نوشتار
54 جستار

واپسین نوشتار ازسوی vatan
توضیح در مورد نتایج یک ت...
16 مه 2012 گاه 09:36:45

نوشتار تازه ای وجود ندارد عیلامیان - منائیان

نیا-عیلامی (2700 - 3200 پ.م.) // عیلامی (539 - 2700 پ.م.) // منائیان (۸۵۰ – ۶۱۶ پ.م.)

123 نوشتار
41 جستار

واپسین نوشتار ازسوی atlasweb
پاسخ : شاهان کاسی
27 ژوئن 2016 گاه 18:09:03

نوشتار تازه ای وجود ندارد مادها - سکاها

728 تا 549 پیش از میلاد - بنیانگذار: دیاکو (دیاکوس) @ انجامین: ایشتوویگو

65 نوشتار
44 جستار

واپسین نوشتار ازسوی human
پاسخ : ساکسونها از کجا ...
03 مارس 2017 گاه 10:50:36

نوشتار تازه ای وجود ندارد هخامنشیان

550 تا 330 پیش از میلاد - بنیانگذار: کوروش هخامنشی @ انجامین: داریوش سوم

1,114 نوشتار
492 جستار

واپسین نوشتار ازسوی dara_babak
پاسخ : درخشش ستارۀ بخت ا...
10 ژانویه 2017 گاه 21:58:05

نوشتار تازه ای وجود ندارد سلوکیان

330 تا 250 پیش از میلاد (پادشاهی انیرانی ) - بنیانگذار: سلوکوس یکم @ انجامین: فیلیپ دوم

65 نوشتار
29 جستار

واپسین نوشتار ازسوی yazdan_s
دیدگاه‌های تازه در مورد ...
29 اوت 2012 گاه 21:31:57

نوشتار تازه ای وجود ندارد اشکانیان

250 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد - بنیانگذار: ارشک پارتی @ انجامین: اردوان چهارم

198 نوشتار
94 جستار

واپسین نوشتار ازسوی hirbodiran
پاسخ : اسکندر یا اشک؟
21 دسامبر 2014 گاه 23:13:51

نوشتار تازه ای وجود ندارد ساسانیان

224 تا 651 پس از میلاد - بنیانگذار: اردشیر پاپکان @ انجامین: یزدگرد سوم

330 نوشتار
207 جستار

واپسین نوشتار ازسوی ratin
پاسخ : افول ساسانیان، فر...
23 اوت 2017 گاه 14:33:53

نوشتار تازه ای وجود ندارد ادیان و باورها و مکاتب ایران باستان

گفتگو پیرامون ادیان ایران باستان

264 نوشتار
78 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Morteza-Tarikhfa
خرده متنی از سخنان مانی
05 ژوئن 2015 گاه 02:01:24

تاریخ ایران (پس از اسلام)

نوشتار تازه ای وجود ندارد امویان - عباسیان

امویان (749-661 م) بنیان‌گذار: معاویه بن ابی سفیان // عباسیان: (820-749 م) بنیان‌گذار: ابوالعباس عبدالله سفاح

29 نوشتار
25 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
جنبش موالی در ايران از و...
02 ژوئن 2015 گاه 11:24:34

نوشتار تازه ای وجود ندارد طاهریان - صفاریان - سامانیان

طاهریان (873-820 م) بنیان‌گذار: طاهر ذوالیمینین // صفاریان (1002-861 م) بنیان‌گذار: یعقوب لیث // سامانیان (1004-874 م) بنیان‌گذار: اسماعیل بن احمد

43 نوشتار
24 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
جنگ دو برادر
22 ژانویه 2017 گاه 10:44:47

نوشتار تازه ای وجود ندارد زیاریان - بوییان - غزنویان

زیاریان (1090-931 م) بنیان‌گذار: مرداویج // بوییان (1055-934 م) بنیان‌گذار: عمادالدوله علی // غزنویان (1187-963 م) بنیان‌گذار: آلپ تکین

31 نوشتار
27 جستار

واپسین نوشتار ازسوی korosh-bozorg
مرد آویج - زیاریان
07 اوت 2012 گاه 05:17:29

نوشتار تازه ای وجود ندارد سلجوقیان - خوارزمشاهیان

سلجوقیان (1194-1037 م) بنیان‌گذار: رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکاییل بن سلجوق // خوارزمشاهیان (1219-1098 م) بنیان‌گذار: نوشتکین غرچه

38 نوشتار
19 جستار

واپسین نوشتار ازسوی mandanacy
قلعه حسن صباح یا قلعه ال...
04 ژوئیه 2012 گاه 21:28:40

نوشتار تازه ای وجود ندارد ایلخانان - تیموریان

ایلخانان مغول (1335-1255 م) بنیان‌گذار: هولاکو خان // تیموریان (1506-1370 م) بنیان‌گذار: تیمور گورکانی

20 نوشتار
12 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
راز جهان گشایی چنگیز خان...
18 مارس 2014 گاه 17:13:18

نوشتار تازه ای وجود ندارد صفویان - افشاریان - زندیان

صفویان (1115-880 خورشیدی) بنیان‌گذار: شاه اسماعیل یکم // افشاریان (1175-1115 خورشیدی) بنیان‌گذار: نادرشاه // زندیان (1175-1141) بنیان‌گذار: کریم خان زند

234 نوشتار
89 جستار

واپسین نوشتار ازسوی aliamini203151
پاسخ : تخت اهدائي نادرش...
26 سپتامبر 2015 گاه 20:45:07

نوشتار تازه ای وجود ندارد قاجار

قاجاریان (1304-1175 خورشیدی) - بنیان‌گذار: آقامحمدخان @ انجامین: احمدشاه قاجار

154 نوشتار
74 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
مخارج یکی از سفرهای تفری...
23 فوریه 2015 گاه 16:59:57

نوشتار تازه ای وجود ندارد پهلوی

پهلوی (1357-1304 خورشیدی) بنیان‌گذار: رضا شاه @ انجامین: محمدرضا شاه

142 نوشتار
41 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
نوستالژيای ارامنه
01 ژوئن 2015 گاه 11:47:17

نوشتار تازه ای وجود ندارد جمهوری اسلامی

پایان پادشاهی ایران (1357 خورشیدی تا کنون) بنیان‌گذار: آیت الله سیّد روح‌الله مصطفوی موسوی خمینی

131 نوشتار
28 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
صدام، یورش به ایران و ای...
02 ژوئن 2015 گاه 11:51:44

تاریخ (گوناگون)

نوشتار تازه ای وجود ندارد سرزمینهای جدامانده از ایران

سرزمینهای جدا مانده از سرزمین مادری خویش، ایران

417 نوشتار
243 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
چگونگی ساخته شدن شهر کاب...
17 اوت 2016 گاه 18:20:43

نوشتار تازه ای وجود ندارد تاریخ سایر کشورها

گفتگو پیرامون تاریخ، فرهنگ و هنر دیگر کشورها

413 نوشتار
134 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
کشتار فرقه داوودیه، توهم...
11 ژوئن 2015 گاه 10:10:12

نوشتار تازه ای وجود ندارد تاریخ آدمی

گفتگو پیرامون تاریخ آدمی از پیدایش تا آغاز تمدن

51 نوشتار
31 جستار

واپسین نوشتار ازسوی ارمین
پاسخ : ایا فرگشت درست اس...
08 ژوئن 2014 گاه 04:30:22

زبان و ادب پارسی

نوشتار تازه ای وجود ندارد زبان ها و گویش ها

گفتگو پيرامون چامه ها، سروده ها و زبان و ادب پارسی و باستان

12,822 نوشتار
515 جستار

واپسین نوشتار ازسوی آٰریا آقایان
آیا زبان پارسیگ برپایه ن...
27 مه 2017 گاه 17:17:38

نوشتار تازه ای وجود ندارد انجمن ادبی امرداد

انجمن ادبی امرداد

3,364 نوشتار
86 جستار

واپسین نوشتار ازسوی dara_babak
پاسخ : هر چه می خواهد دل...
14 ژوئن 2018 گاه 12:09:27

نوشتار تازه ای وجود ندارد پالایش زبان پارسی

در این تالار تلاش خواهیم کرد برای واژه های بیگانه برابر مناسب آن را به زبان پارسی بیابیم.

354 نوشتار
57 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
سپهبد و گژدم
22 ژانویه 2017 گاه 10:46:35

نوشتار تازه ای وجود ندارد کتاب (نسک) شناخت

دراین تالار کتاب (نسک) های گوناگون با هدف آشنایی بازدیدکنندگان به آنها شناسانده خواهدشد.

514 نوشتار
288 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
عروس بیستم (داستان زندگي...
17 اوت 2016 گاه 18:11:13

نوشتار تازه ای وجود ندارد شاهنامه پژوهی

نوشتارهایی پیرامون شناخت و کنکاش در شاهنامه فردوسی

366 نوشتار
162 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
رییس جمهور تاجیکستان: بر...
03 نوامبر 2015 گاه 11:46:03

ایرانشناسی

نوشتار تازه ای وجود ندارد روزشمار تاریخ ایران

تاریخ نگاری و روزشمار ایران - در پیوند با گاهشمار امرداد بطور خودکار رویدادها را به آگاهی شما خواهدرساند.

120 نوشتار
102 جستار

واپسین نوشتار ازسوی human
اسپندارمذگان همايون باد
19 فوریه 2015 گاه 12:38:52

نوشتار تازه ای وجود ندارد باستان شناسی

در این تالار اخبار روزانه باستان شناسی ایران زمین به آگاهی شما خواهدرسید.

450 نوشتار
367 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
یکی از کهن ترین معادن با...
03 مارس 2015 گاه 09:32:31

نوشتار تازه ای وجود ندارد یادمان ها و میراث های ایران زمین

بناهای تاریخی و میراث های فرهنگی

864 نوشتار
551 جستار

واپسین نوشتار ازسوی human
شیر و خورشید
24 ژانویه 2016 گاه 12:38:46

نوشتار تازه ای وجود ندارد جغرافیا، طبیعت و مردم ایران

در این تالار به شناساندن جغرافیا، طبیعت و نژاد و تبار مردم ایران خواهیم پرداخت.

1,117 نوشتار
386 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
پاسخ : آشنایی با اخلمد م...
15 نوامبر 2016 گاه 07:39:00

نوشتار تازه ای وجود ندارد شاخاب پارس (خلیج فارس)

در این تالار به ارایه اسناد درباره خلیج فارس خواهیم پرداخت.

246 نوشتار
90 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
لشکرکشی اسکندر و دریاسال...
08 ژانویه 2014 گاه 10:44:30

نوشتار تازه ای وجود ندارد جشن ها و آیین ها

گفتگو پيرامون جشن ها و شادی های ایرانیان

890 نوشتار
137 جستار

واپسین نوشتار ازسوی جمشید کیانی
پاسخ : نمادهای خورشید - ...
21 دسامبر 2015 گاه 18:54:48

زرتشتیان

نوشتار تازه ای وجود ندارد زرتشت و آیین او

تالاری برای شناخت زرتشت و آیین زرتشت

289 نوشتار
134 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
آیین واج‌یشت گهنبار
28 نوامبر 2015 گاه 17:18:04

نوشتار تازه ای وجود ندارد زرتشتیان ایران و جهان

اخبار زرتشتیان ایران وجهان

18 نوشتار
13 جستار

واپسین نوشتار ازسوی hirbodiran
پاسخ : آیا نابودی زرتشتی...
09 اوت 2015 گاه 17:02:19

نوشتار تازه ای وجود ندارد آداب و رسوم سنتی زرتشتیان

گفتگو پيرامون آداب و رسوم و سنن زرتشتيان

450 نوشتار
160 جستار

واپسین نوشتار ازسوی piransal
پاسخ : ■ فرهنگ واژگان او...
08 دسامبر 2015 گاه 07:11:31

نوشتار تازه ای وجود ندارد تاریخ (زرتشتیان)

گفتگو پيرامون تاریخ زرتشتيان

153 نوشتار
97 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
پاسخ : گستره دین زرتشت د...
16 اكتبر 2014 گاه 12:34:07

نوشتار تازه ای وجود ندارد گاتها و نیایشهای اوستا

در این تالار از اوستا، خرده اوستا و نیایشها و سروده های زرتشت سخن خواهیم راند.

662 نوشتار
101 جستار

واپسین نوشتار ازسوی vatan
پاسخ : اوستا(ویسپرد)
19 اوت 2015 گاه 12:03:44

هنرها

نوشتار تازه ای وجود ندارد هنر ها

گفتگو پيرامون هنر ايران زمين

249 نوشتار
171 جستار

واپسین نوشتار ازسوی maryamdolati
پاسخ : قلمکار و پارچه ها...
28 فوریه 2018 گاه 11:07:53

نوشتار تازه ای وجود ندارد تاتر و نمایش

گفتگو پیرامون هنر تاتر و نمایش ایران و جهان

70 نوشتار
41 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
ایرج زهری: یک زندگی برای...
27 اكتبر 2012 گاه 11:22:27

نوشتار تازه ای وجود ندارد سینما

گفتگو پیرامون هنر سینمای ایران و جهان

665 نوشتار
437 جستار

واپسین نوشتار ازسوی fns4565
تدوین «سرو زیر آب» به مر...
28 اوت 2017 گاه 09:11:05

نوشتار تازه ای وجود ندارد خنیاگری

گفتگو پيرامون هنر موسيقی

گرداننده: dara_babak

910 نوشتار
346 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
گروه دوئو سنتور
07 ژوئن 2015 گاه 11:56:05

دانشها

نوشتار تازه ای وجود ندارد پزشکی و تندرستی

تالار گفتگو پیرامون دانش پزشکی و تندرستی

317 نوشتار
202 جستار

واپسین نوشتار ازسوی panel123
درمان گیاهی جوشهای سرسیا...
30 ژوئن 2018 گاه 23:47:38

نوشتار تازه ای وجود ندارد دانشهای پایه، انسانی و هازمانی

علوم پایه، انسانی و اجتماعی "هازمانی"

229 نوشتار
109 جستار

واپسین نوشتار ازسوی human
ميهن اهورايی
02 نوامبر 2015 گاه 23:27:30

نوشتار تازه ای وجود ندارد دانشهای همگانی

اطلاعات عمومی

402 نوشتار
216 جستار

واپسین نوشتار ازسوی limootorsh
راهنمای سفر به رم
21 اوت 2017 گاه 13:39:33

همگانی

نوشتار تازه ای وجود ندارد نام آوران ایران و جهان

گفتگو پیرامون نام آوران ایران و جهان و افتخارات آنان

گرداننده: dara_babak

878 نوشتار
387 جستار

واپسین نوشتار ازسوی piransal
پاسخ : مرتضی ممیز و گراف...
08 دسامبر 2015 گاه 03:49:49

نوشتار تازه ای وجود ندارد ورزشی

در این تالار پیرامون آگاهیهای ورزشی گفتگو خواهیم کرد.

891 نوشتار
233 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Supreme
کاراته ایران در رتبه ششم...
10 نوامبر 2014 گاه 16:02:07

نوشتار تازه ای وجود ندارد بانوان ایران زمین

گفتگو پبرامون بانوان ایران زمین

485 نوشتار
223 جستار

واپسین نوشتار ازسوی vatan
گاهشمار زنان
18 مارس 2015 گاه 15:03:58

نوشتار تازه ای وجود ندارد کودکان ایران زمین

تالار ویژه کودکان ایران زمین

130 نوشتار
33 جستار

واپسین نوشتار ازسوی vatan
وغ‌وغ صاحاب یا وغ‌وغ ساه...
18 اوت 2014 گاه 20:48:28

نوشتار تازه ای وجود ندارد آگاهی از ایران

اخبار "آگاهیها" درباره ایران

69 نوشتار
50 جستار

واپسین نوشتار ازسوی Pasha
تاسوعا و عاشورا
02 نوامبر 2014 گاه 23:55:36

نوشتار تازه ای وجود ندارد فرهنگی - اجتماعی

در این تالار به هنجارها، ناهنجاریها و کنکاش در فرهنگ و اجتماع مردم ایران در دوره های گوناگون خواهیم پرداخت.

499 نوشتار
170 جستار

واپسین نوشتار ازسوی sangriz
پاسخ : آدرس مدارس نمونه...
15 مه 2018 گاه 15:47:05

  • نوشتار تازه ای وجود ندارد
  • برگشت

امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums - اطلاعات

واپسین نوشتارها واپسین نوشتارها

درمان گیاهی جوشهای سرسیاه ازسوی panel123 (پزشکی و تندرستی)
30 ژوئن 2018 گاه 23:47:38
هر چه می خواهد دل تنگت بگو(عاشقانه.عارفانه و. ازسوی dara_babak (از دل تنگ)
14 ژوئن 2018 گاه 12:09:27
فی البداهه ازسوی dara_babak (سروده های هموندان)
09 ژوئن 2018 گاه 00:46:17
چند راه طبیعی برای کاهش افسردگی ازسوی panel123 (پزشکی و تندرستی)
20 مه 2018 گاه 02:36:27
آدرس مدارس نمونه دولتی ازسوی sangriz (فرهنگی - اجتماعی)
15 مه 2018 گاه 15:47:05
کاهش وزن سریع با قهوه تلخ تا عید نوروز ازسوی zibazist (پزشکی و تندرستی)
14 مارس 2018 گاه 12:26:57
چگونه لاغر شوم ازسوی xavi8 (پزشکی و تندرستی)
01 مارس 2018 گاه 15:41:28
قلمکار و پارچه های منقوش چاپي ازسوی maryamdolati (هنر ها)
28 فوریه 2018 گاه 11:07:53
آیا ورم بینی در جراحی زیبایی بینی طبیعی است ؟ ازسوی zibajarahi (پزشکی و تندرستی)
15 نوامبر 2017 گاه 10:49:25
تدوین «سرو زیر آب» به مراحل پایانی رسید ازسوی fns4565 (سینمای ایران)
28 اوت 2017 گاه 09:11:05
از کارگاه محمدحسین مهدویان تا یادبود زنده‌یاد نیما طباطبایی ازسوی fns4565 (سینمای ایران)
28 اوت 2017 گاه 09:10:28
پروانه نمایش «ماجان» صادر شد ازسوی fns4565 (سینمای ایران)
28 اوت 2017 گاه 09:09:13
افول ساسانیان، فروپاشی ایران باستان ازسوی ratin (ساسانیان)
23 اوت 2017 گاه 14:33:53
راهنمای سفر به رم ازسوی limootorsh (دانشهای همگانی)
21 اوت 2017 گاه 13:39:33
آیا در صورتی که مشکل تنفسی دارید می توانید جراحی زیبایی بینی انجام دهید ؟ ازسوی zibajarahi (پزشکی و تندرستی)
20 اوت 2017 گاه 15:58:45

رویدادهای پیش رو رویدادهای پیش رو

روز کتاب, آغاز پادشاهی غزنویان 988م, آغاز نبرد قادسیه 636م, روز جهانی مدارا, آغاز پادشاهی قباد 487م, درگذشت جامی 1492, درگذشت ابراهیم پورداوود 1347خ
جشن زادروزهای نزدیک hospak (52), فرزند کوروش (649)

آمار تالار آمار تالار

57,989 پیگیری نوشتار در 11,823 جستار ازسوی 7,100 هموند. تازه ترین هموند نام نویسی شده: baharnpco
واپسین نوشتار تالار: "درمان گیاهی جوشهای سرسیا..." ( 30 ژوئن 2018 گاه 23:47:38 )
ده نوشتار پایانی تالارها
[ تمامی آمار و آگاهی ها ]

هموندان آنلاین هموندان آنلاین

12,394 میهمان, 15 هموند (177 روبات موتورهای جستجو)

هموندانی که در یکهفته پیشین، میهمان امرداد بوده اند:
baharnpco, hirbodiran, Supreme, mahsa-nita, راتین, dr.intermezzo, dara_babak, alirezaiee, panel123, ghorbanpour, maryamdolati, sitecode, Vista, lemonn, Pasha, Yahoo!, Google (160), Baidu (15), Alexa

بیشترین میزان آنلاین در امروز: 12,586. بیشترین میزان آنلاین: 57,715 ( 15 سپتامبر 2018 گاه 01:07:09)

هموندان آنلاینهموندان آنلاین امروز

نفر: 2 (آشکار: 2, پنهان: 0)
baharnpco, hirbodiran

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد