ش ی د س چ پ آ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ش ی د س چ پ آ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ش ی د س چ پ آ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » سپتامبر 2018

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه آدینه
» 1 - هفته 36
آغاز جنگ جهانی دوم 1939م
زادروز : Andia (37)
2
پایان جنگ جهانی دوم 1945م
3
ساخت آرامگاه فردوسی 1307خ
4
درگذشت طغرل سلجوقی 1063م
زادروز : sooroon (661)
5
زادروز ابوریحان بیرونی 352خ
6 7
» 8 - هفته 37
روز جهانی دانش آموزی
9
شکست سلوکیان از فرهاددوم 129پ.م
10 11
آغاز پادشاهی ساسانیان 226م
12
پیدایش زمین, چهره پیته شهیم گاه
13
پیدایش زمین, آغاز جنگ ماراتن 490پ.م
14
پیدایش زمین, آغاز ضرب سکه داریک 488پ.م
زادروز : pedrambehbahan (648)
» 15 - هفته 38
پیدایش زمین, روز جهانی مردم سالاری
زادروز : آبادان (663)
16
پیدایش زمین, روز سالخوردگان در ایران باستان, آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی 1320خ, روز نگهداری از لایه ازون
زادروز : farimahx (657)
17 18
روز شعر و ادب پارسی, درگذشت شهریار 1367خ
19
نبرد نادر با اشرف قندهاری 1729م, زادروز ستارخان
20
جدایی بغداد از ایران 1638م
21
روز جهانی صلح
» 22 - هفته 39
آغاز جنگ 1359خ
23 24
پناهندگی تميستوكلس به ایران 464پ.م
25
شکست روم از ایران 552م
26 27
روز جهانگردی
28
زادروز : mehran.parsa (648)
» 29 - هفته 40
آغاز جنگ دریایی سالامیس 480پ.م
30
زادروز مولوی 561خ, زادروز احمد کسروی 1269خ, آغاز جنگ سوم اسکندر با ایران 331پ.م, روز جهانی سالمند
زادروز : ارمین (667)

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد