نویسنده جستار: آیین واج‌یشت گهنبار  (بازدیدها: 1258 بار)

0 هموند و 2 میهمان درحال خواندن جستار.

Pasha

  • گرداننده امرداد
  • *
  • نوشتار: 8,071
  • امتیاز: 2838
  • جنسیت : آقا
    • تارنمای امرداد
آیین واج‌یشت گهنبار
« : 28 نوامبر 2015 گاه 17:18:04 »
به خشنودی اهورامزداآیین واج‌یشت گهنبار


آیینی است که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گهنبار در جایگاه یزشن‌گاه یا یشت‌خانه آتشکده برگزار می‌شود. این آیین توسط موبدی که دارای مقام زوت (بالاترین موبد برگزار کننده آیین های دینی و والاترین جایگاه آیینی در دسته بندی هشت گانه موبدان باشنده در آیین های دینی) است، برگزار می‌شود. آیین واج یشت با سرودن ۷۲ هات یسنا توسط موبد زوت به همراهی موبد دیگری در مقام راسپی انجام می‌پذیرد.این آیین یسنا خوانی توسط موبد زوت و
به همراهی موبد راسپی، به یزشن‌خوانی نامور می‌باشد.
در هنگام انجام یزشن‌خوانی، موبد زوت اقدام به کوبیدن ساقه‌های گیاه هوم همراه با آب در هاون می‌کند و شربت پراهوم را فراهم می‌آورد. این شربت در ظرف‌های کوچکی ریخته می‌شود و برای آشامیدن در اختیار باشندگان در این آئین دینی گذارده می‌شود. در پایان مراسم واج‌یشت گهنبار، نخستین روز از چهره گهنبار آغاز می‌شود.

هر كرده(:بخش) از يسنا كه در طی مراسم واج یشت خوانده مي‌شود، موبد با دسته‌اي فلزي بر هاون مي‌كوبد، بر چهارسوي بيروني هاوني فلزي و كوچك. دست چپش را بر روي «برسم» گذاشته و با دست راست، دسته را به هاون مي‌كوبد.
به گفته‌‌ی موبد فيروزگري، نواختن دسته بر چهارسوي بيروني هاون نيز يك نماد است، با اين كار، خواستار گسترش انرژي‌هاي مثبت و نيكي‌ها به چهار‌سوي گيتي، به سراسر جهان، مي‌شويم.
برسم نيز دسته‌اي به‌هم‌پيوسته از شاخه‌هاي انار است كه همبستگي، پيوند و همازوري را يادآوري مي‌كند و به گفته‌ی موبد فيروزگري برسم به من و تو مي‌گويد، پيروز ميدان زندگي كساني هستند كه باهم و در كنار همند، همچون اين شاخه‌هاي به‌هم پيوسته.
با دميدن آفتاب، يسناخواني پايان مي‌يابد. دميدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گهنبار است. هر چهره، پنج روز است. با دميدن آفتاب، موبدان گرد سفره‌اي ديگر جمع مي‌شوند و اوستا و گهنبار مي‌خوانند.
باز هم سفره‌اي سپيد كه بر آن شاخه‌هاي هميشه سبز سرو و مورد، نهاده‌اند، كاسه‌اي آب، سيني بزرگي از لرك(:هفت‌گون ميوه‌ی خشك شده) و ديگر آفريده‌هاي نيك اهورايي كه هريك نمادي از امشاسپندان هستند.

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد