نویسنده جستار: سپهبد و گژدم  (بازدیدها: 357 بار)

0 هموند و 5 میهمان درحال خواندن جستار.

Supreme

  • کوشاترین های امرداد
  • *
  • نوشتار: 1,653
  • امتیاز: 495
    • عاقلان دانند
سپهبد و گژدم
« : 22 ژانویه 2017 گاه 10:46:35 »
 

سپهبد و گژدمسروده: امیر حسین اکبری شالچی
نقل این سروده فقط در صورت ذکذ نام سراینده بلامانع است.ز نصر آن امیر خراسان شنو

ز خوی بزرگان و پاکان شنو

بروزی بخواند او سران سپاه

رسیدند آن پهلوانان ز راه

محمد مظفر چَغانی، سری

که بس بود سرتر ز هر سروری

میان دگر پهلوانان چو ماه

دو گوشش چو آنان بدو بر، نگاه

چو تندیس سنگی به روی دو پای

نجنبید کس، یک سرِ مو ز جای

به گفتار در، نصر پیروزبخت

که ناگه چغانی بلغزید، سخت

سران گرچه لرزیدنش یافتند

ز نصر و گپش، سر نبرتافتند

امیر خراسان بگفت و بگفت

سپهبد همه دردش اندرنهفت

سخن بست چون میر خاورزمین

سپهبد بغلتید اندر زمین

به یک دم ز خود رفت و بیهوش شد

به دربار اندر، خلالوش شد

پزشکش بیامد به کردار باد

برون گشت دودش سبک از نگاه

مهان را بلند و سراسیمه گفت

سپهبد نه بیهوده یکباره خفت

به گاه سخن گفتن میر ما

گزدیدست گژدم، ورا بارها

گزدیدست چندین کَرَت پای او

سرانجام، غلتیده پهلو فرو

*

بزرگان برفتند سوی امیر

که ای بر زمین و به مه گشته چیر

به گاهی که بکسر سخن داشتی

که کس از گپت رو نبرگاشتی

خزیدست گژدم برون از کمین

به پای سپهبد زدست آتشین

زدست و زدست و سپهبد به پای

بیستاده همچون ستونی به جای

نه برّیدن گفتنت خواستست

نگه داشته خویشتن را به دست

کنون بیهش اندر سرِ بستر است

سپهبد چو سرباز بداختر است

پزشک است اکنون به بالین اوی

سبک سازد او، حال سنگین اوی

*

امیر خراسان شتابید سوش

بیامد وی آهسته‌آهسته هوش

امیرش به ناگه به پرخاش گفت

خرد را نباشد چنین کار، جفت

بریدن سخن‌های من، کار بود

چه گژدم به چشمان تو خوار بود؟

سپهبد چو گفتار او را شنفت

به بالین بیماری و درد گفت

چو من نام سردار بنهم به خویش

چگونه بُرم گفت تو بهر خویش

اگر پیش گژدم نتاوم کنون

بتاوم به شمشیر بدخواه، چون؟

به گاهی که دشمن کند کارزار

چگونه بمانم همی بردبار؟

بغلتاندم گژدمی گر ز پای

چه سازم به مردان جنگ‌آزمای؟

***

 
پارسی زبانان سراسر جهان، همبسته شوید!

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد