نویسنده جستار: آیا زبان پارسیگ برپایه نوشته های ویکی پدیا، هنوز زبان پویای دینی زرتشتی است؟  (بازدیدها: 422 بار)

0 هموند و 3 میهمان درحال خواندن جستار.

آٰریا آقایان

  • هموند
  • *
  • نوشتار: 1
  • امتیاز: 0
  • جنسیت : آقا
بر پایه نوشته های ویکی پدیای انگلیسی، زبان پارسیگ (پهلوی ساسانی) ، هنوز زبان زنده برای نوشته های دینی زرتشتیان است. میخواستم زیوندایی این زبان را از شما سروران جویا باشم

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد