چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 22:34:11 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 22:28:18 خواندن ازدواج به شیوه پهلوانی رستم و تهمینه.
مهمان 22:26:04 نام نویسی در تالار.
مهمان 22:18:42 گشت و گذار در تالار پیش از آریاییان.
مهمان 22:12:15 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 22:11:14 خواندن در باره زنده یاد ابوالقاسم حالت بیشتر بدانیم.
مهمان 22:09:58 خواندن تاریخچه شعبده بازی در ایران.
مهمان 22:09:46 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 22:04:55 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 22:00:28 خواندن نگاهی به نقش ِ ساز و موسیقی در شاهنامۀ فردوسی و دیوان حافظ.
مهمان 21:39:45 خواندن حمیده خیرآبادی "نادره" درگذشت.
مهمان 21:37:44 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 21:18:32 خواندن پایه های دین زرتشت.
مهمان 21:18:07 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 21:17:10 خواندن در باره زنده یاد ابوالقاسم حالت بیشتر بدانیم.
مهمان 21:12:20 خواندن مرتضا حنانه.
مهمان 21:09:55 در حال دیدن گاهشمار.
مهمان 21:05:52 خواندن بهروز وثوقی کجاست؟.
مهمان 21:03:31 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 20:58:22 خواندن نوشتار تحقیقی درباره آپادانای شوش.
مهمان 20:50:15 خواندن زرتشت و خداپرستی.
مهمان 20:47:31 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 20:47:31 خواندن اوستا(يسنا).
مهمان 20:46:16 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 20:46:06 خواندن تصویر کاغذ پاپیروس.
مهمان 20:42:23 خواندن قزلباشان و لواط شاه اسماعيل مقتدر.
مهمان 20:37:29 خواندن گناهان هفتگانه(به یاد فیلم هفت، شاهکار فراموش نشدنی دیوید فینچر).
مهمان 20:27:33 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Baidu 20:17:20 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 20:16:51 خواندن ضرب المثل های هرات و روستاهای پیرامون آن.
مهمان 20:05:39 خواندن ابی *حنجره طلایی* (عكس + بيوگرافي) .
مهمان 19:36:35 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 19:28:28 خواندن پوشاک هخامنشی.
مهمان 19:27:03 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 19:26:26 درحال ورود به تالار.
مهمان 19:21:51 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 19:19:40 خواندن پوشش - رسمی - زرتشتیان.
مهمان 19:19:00 خواندن در باره زنده یاد ابوالقاسم حالت بیشتر بدانیم.
مهمان 19:18:20 خواندن رومن گیرشمن که بود؟.
مهمان 19:15:49 خواندن اوستا(یشت ها).
مهمان 19:14:23 خواندن اما به راستی کاوه(آهنگر)کیست؟.
مهمان 19:07:10 خواندن نگارگری در ایران کهن.
مهمان 19:01:28 خواندن فلسفه ی آتش در کیش زرتشت.
مهمان 18:54:10 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 18:49:19 خواندن روش دفن کردن مردگان در قدیم (دخمه).
مهمان 18:34:51 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 18:31:33 گشت و گذار در تالار پیش از آریاییان.
مهمان 18:23:07 خواندن ویرایش و گزارش دیباچه شاهنامه.
مهمان 18:20:25 خواندن اسپارتی ها.
مهمان 17:56:50 خواندن سری داستانهای هزارویک شب.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد