فایلخانه


نام شاخه شمار فایلها
زرتشتیان
در این شاخه، نسکها و فایلهای ویژه آیین زرتشت قرار دارد.
49
 زیرشاخه ها: زرتشتیان / موسیقی  زرتشتیان / نماها (فیلم)  زرتشتیان / نسکها (کتابها)  
نسکها
185
 زیرشاخه ها: نسکها / تاریخی  نسکها / ادبی  نسکها / چکامه ها و سروده ها  نسکها / داستان و رمان  نسکها / دین و آیین  نسکها / فرهنگی و اجتماعی  نسکها / دانشها  
نماها (فیلم)
9
آواها (موسیقی)
38
نرم افزار
16
امردادنامه
45
فرتورها
فرتورها
2


تازه ترین فایلها

نقشه امپراتوری هخامنشیان
رتبه: *****
دریافت: 52
بازدید: 429
حجم فایل: 260.86kB
تاریخ: 09 دسامبر 2015 گاه 12:18:27
نگرشها (0)
ازسوی: Pasha
نقشه بنای داخلی پارسه (تخت جمشید)
رتبه: *****
دریافت: 67
بازدید: 433
حجم فایل: 890.47kB
تاریخ: 09 دسامبر 2015 گاه 12:03:20
نگرشها (0)
ازسوی: Pasha
تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
رتبه: *****
دریافت: 62
بازدید: 447
حجم فایل: 21.2MB
تاریخ: 29 نوامبر 2015 گاه 14:13:04
نگرشها (0)
ازسوی: Pasha
خرده اوستا
رتبه: (خالی)
دریافت: 58
بازدید: 443
حجم فایل: 30.01MB
تاریخ: 29 نوامبر 2015 گاه 13:55:07
نگرشها (0)
ازسوی: Pasha

بیشترین دریافت

امردادنامه-سال دوم- فروردین 90
رتبه: *****
دریافت: 2441
بازدید: 3468
حجم فایل: 1.02MB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 10:21:02
نگرشها (1)
ازسوی: godfather
امردادنامه -سال سوم بهمن 90
رتبه: *****
دریافت: 2379
بازدید: 2985
حجم فایل: 1.1MB
تاریخ: 12 فوریه 2012 گاه 10:13:52
نگرشها (2)
ازسوی: godfather
امردادنامه -سال سوم نوروز 1391
رتبه: *****
دریافت: 2216
بازدید: 2804
حجم فایل: 1.03MB
تاریخ: 09 آوریل 2012 گاه 15:28:55
نگرشها (2)
ازسوی: godfather
امزدادنامه سال سوم-دیگان 90
رتبه: ****
دریافت: 2190
بازدید: 2850
حجم فایل: 1.12MB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 09:27:14
نگرشها (3)
ازسوی: godfather

بیشترین بازدید

امردادنامه-سال دوم- فروردین 90
رتبه: *****
دریافت: 2441
بازدید: 3468
حجم فایل: 1.02MB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 10:21:02
نگرشها (1)
ازسوی: godfather
امردادنامه -سال سوم بهمن 90
رتبه: *****
دریافت: 2379
بازدید: 2985
حجم فایل: 1.1MB
تاریخ: 12 فوریه 2012 گاه 10:13:52
نگرشها (2)
ازسوی: godfather
امردادنامه-سال سوم آذرگان 90
رتبه: *****
دریافت: 1843
بازدید: 2922
حجم فایل: 864.06kB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 09:43:52
نگرشها (0)
ازسوی: godfather
امزدادنامه سال سوم-دیگان 90
رتبه: ****
دریافت: 2190
بازدید: 2850
حجم فایل: 1.12MB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 09:27:14
نگرشها (3)
ازسوی: godfather

بالاترین رتبه

گاهشمار آریایی 1388 خورشیدی - 7031 آریایی میترایی
رتبه: *****
دریافت: 1012
بازدید: 2164
حجم فایل: 1.73MB
تاریخ: 19 مارس 2009 گاه 15:50:37
نگرشها (2)
ازسوی: Pasha
گاهنامه الکترونیکی امرداد-پیش شماره نخست-کیفیت بالا
رتبه: *****
دریافت: 1248
بازدید: 2017
حجم فایل: 5.18MB
تاریخ: 28 مه 2009 گاه 22:39:18
نگرشها (4)
ازسوی: godfather
امردادنامه-شماره نوروز
رتبه: *****
دریافت: 1101
بازدید: 2152
حجم فایل: 715.47kB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 10:36:07
نگرشها (3)
ازسوی: godfather
امردادنامه - اردی بهشتگان 89
رتبه: ****
دریافت: 1019
بازدید: 2266
حجم فایل: 943.48kB
تاریخ: 11 ژانویه 2012 گاه 10:36:23
نگرشها (1)
ازسوی: godfather


آمار فایلها

نمایش آمار فایلها

Powered by: Download System by CreateAForum.com

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد