چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 21:12:29 گشت و گذار در تالار سلوکیان.
مهمان 21:01:57 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:56:06 خواندن رویین دز: یافته هایی تازه از دژی کهن در شاهنامه.
مهمان 20:46:37 خواندن جایی برای تفسیر شعر(سروده).
مهمان 20:43:57 خواندن وصیت نامه ی شاعران.
مهمان 20:38:42 خواندن عصر مفرغ شمال غرب ایران.
مهمان 20:34:00 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 20:28:54 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:01:22 خواندن معادل فارسی "وب سایت " تعیین شد.
مهمان 19:49:01 خواندن مولانا و مفهوم من.
مهمان 19:41:49 خواندن مادر.
مهمان 19:39:06 درحال ورود به تالار.
مهمان 19:36:00 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:33:25 خواندن مراسم محلی مازندران .
مهمان 19:31:40 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 19:30:38 چاپ جستار " بي تو ، مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم".
مهمان 19:30:10 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 19:29:55 خواندن قرون وسطی چگونه شکنجه می کردند ؟.
مهمان 19:12:34 خواندن فتح نینوا توسط هُوَخَشترَه.
مهمان 19:09:41 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:59:21 خواندن ساعاتی با پروفسور فریدون فضیلت.
مهمان 18:50:17 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 18:30:20 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 18:29:41 درحال ورود به تالار.
مهمان 18:25:08 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 18:11:37 خواندن زروان کیست؟.
مهمان 18:03:10 خواندن تدفین در دوره هخامنشی.
مهمان 17:59:41 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:58:50 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:56:44 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 17:55:53 خواندن بهترین فیلمی که دیدی رو به همه بگ.
مهمان 17:46:15 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:39:59 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 17:29:40 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:59:21 خواندن جایی برای تفسیر شعر(سروده).
مهمان 16:55:42 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:39:50 کارشد ناآشکار
مهمان 16:39:13 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:38:29 خواندن جستجو برای نماد عشق در ایران باستان.
مهمان 16:32:45 خواندن زنان ایران در دوران ایران باستان.
مهمان 16:31:04 در حال دیدن فهرست هموندان.
مهمان 16:26:53 خواندن کامل ترین ترجمه از متن لوح کوروش کبیر .
مهمان 16:22:08 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 16:22:00 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 16:09:53 خواندن نماز و نیایش در آئین زرتشتی.
مهمان 16:06:24 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 16:03:52 خواندن جانشینان اسکندر.
مهمان 15:54:44 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 15:41:31 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 15:35:58 خواندن سرایشگری (مشاعره).
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد