چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 02:20:47 گشت و گذار در تالار سلوکیان.
مهمان 02:00:10 خواندن نگرشي بر گاتاها 1.
مهمان 01:58:36 خواندن رستاخیز شهریاران ایران.
مهمان 01:57:25 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 01:54:28 خواندن تصویر کاغذ پاپیروس.
مهمان 01:47:33 خواندن یادی از گذشته های نه چندان دور- شایعه ازدواج گوگوش و عارف.
مهمان 01:46:55 درحال دریافت فایل از فایلخانه
Google 01:41:26 خواندن ساعاتی با پروفسور فریدون فضیلت.
مهمان 01:39:30 خواندن بازتاب احترام به اقوام و ادیان در منشور کوروش.
مهمان 01:37:43 نام نویسی در تالار.
مهمان 01:34:11 خواندن فساد - فحشه گري و زنا در تمدن بابل باستان:..
مهمان 01:21:21 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 01:17:49 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 01:17:08 گشت و گذار در تالار آریاییان.
Google 01:04:24 در حال دیدن فهرست هموندان.
Google 01:00:10 خواندن مهری مهرنیا.
مهمان 00:58:47 خواندن ترک ها در عرصه تاریخ.
مهمان 00:56:22 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 00:48:10 خواندن میتانی ها.
Google 00:47:37 گشت و گذار در تالار زبان شناسی.
مهمان 00:38:19 چاپ جستار "آشنایی با قره سو مشهد".
مهمان 00:35:47 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 00:32:50 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 00:29:56 خواندن خرده متنی از سخنان مانی.
مهمان 00:19:14 خواندن 26 دیماه - جشن بهمن گان و روز پدر شاد باد.
مهمان 00:16:49 خواندن کتاب «آخرین روزها» نوشته هوشنگ نهاوندی درباره دلایل فرار شاه....
مهمان 00:15:57 خواندن فلسفه وفیزیولوژی.
مهمان 00:14:02 خواندن کردستان سرخ - سوور (قفقاز) .
مهمان 00:13:12 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 00:01:28 خواندن جمشيد درخشان نابغه ی رياضيات آکسفورد.
مهمان 00:01:05 خواندن کتاب «آخرین روزها» نوشته هوشنگ نهاوندی درباره دلایل فرار شاه....
مهمان 00:00:21 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:58:28 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:50:39 خواندن بازتاب تاکتیک‌های جنگی سغدی بر نقاشی دیواری‌های پنجیکت تاجیکستان.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:41:43 نام نویسی در تالار.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:31:26 خواندن صوفی گری در دوره صفویه.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:28:28 خواندن دشت فهليان راز هخامنشيان را در كا.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:23:52 خواندن فارابی، دانشمند ایرانی.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:16:23 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:15:44 خواندن پوشش - رسمی - زرتشتیان.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:15:07 خواندن دعای مقدس اهونور.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:14:10 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 23:09:06 خواندن سرودهای کودکان.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:58:47 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:58:46 در حال دیدن فهرست هموندان.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:56:50 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:55:33 خواندن مولانا و مفهوم من.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:53:07 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:36:35 خواندن رویین دز: یافته هایی تازه از دژی کهن در شاهنامه.
مهمان 20 سپتامبر 2018 گاه 22:36:32 خواندن آشور بانیپال که بود؟.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد