نویسنده جستار: راز جهان گشایی چنگیز خان در چی نهفته بود؟  (بازدیدها: 1825 بار)

0 هموند و 4 میهمان درحال خواندن جستار.

Supreme

  • کوشاترین های امرداد
  • *
  • نوشتار: 1,653
  • امتیاز: 495
    • عاقلان دانند


یک دریچه هزار سخن

راز جهان گشایی چنگیز خان در چی نهفته بود؟

21.12.1392

آیا می دانید، راز اصلی جهان گشایی های چنگیز خان در چی نهفته بود؟
 
محققان که در مورد درخت های کهن منگولیا تحقیقات می کنند با مطالعه خطوطی که که در تنهء درخت عمر آن را نشان می دهد دریافته اند که چی باعث توانایی قشون چنگیز خان شد، تا بتوانند 800 سال پیش اکثر مناطق دور و بر خودرا تسخیر کند.
 
انتون بلو خبرنگار رادیو آزادی دراین مورد می گوید، جواب این سوال می تواند، ابرهای بارانی و باران های وافر باشد.
 
در اوایل سال های 1200 چنگیز خان قبیله های مختلف کوچی منگولیا را با هم متحد ساخته و تهاجم هایش را به سوی همسایه های مختلف آغاز کرد و مناطق وسیع را از چین گرفته، تا هند، روسیه و اروپای شرقی تسخیر کرد.
 
تعدادی از تاریخ نویستان به این نظر اند که مردان جنگی و اسپ سواران مغل هشتصد سال پیش به دلیل هوای سرد درتلاش رفتن به مناطق گرمتر بودند.  ولی محققان امریکایی که درمورد درخت های کهن در منگولیا تحقیقات می کنند، دریافته اند که آب و هوای دوران صعود امپراطوری مغل معتدل و بارانی بوده است.
ایمی هیسیل یکی از کسانی که این گزارش تازه را دراین مورد تهیه نموده می گوید:
"در دوران صعود سلطهء چنگیز خان، آب و هوا خیلی بارانی بود و این مساله شاید باعث آن شده باشد که سوارکاران قشون چنگیز خان از سرسبزی ناشی از هوای مرطوب بهره برده، از مواشی و اسپ ها را به حیث ماشین جنگی شان به کار گرفتند."
 
این تیم محققان توانست با تحقیقات از نحوه آب و هوا  آب و رطوبت از روی خطوط تنه درخت ها، هوای دوران چنگیز خان را تشخیص دهد.
 
 دانشمندان می گویند، صعود امپراطوری چنگیز خان مصادف است با 15 سال معتدلترین آب و هوا در هزار سال در منگولیا.
 
تحقیقات همچنان نشان می دهد که سال های 1180 تا 1190 یعنی دههء  قبل از حاکمیت چنگیز خان که در آن قبایل مختلف درگیر جنگ ها بودند، یک دهه از قحطی و گرسنه گی هم بود.
 
ایمی هیسیل می گوید، انتقال از یک دوره قحطی و گرسنه گی به دوره آب و هوای معتدل، بارانی و سرسبزی، بهترین فرصت را برای یک رهبر کریسماتیک یعنی چنگیز خان مساعد ساخت که  از جنگ، آشفته گی و هرج و مرج قد بلند کرده، اردوی منظمی را بسازد و قدرت را متمرکز کند.
 
محققان می گویند، علف های فراوان ناشی از باران های سرشار در دورهء حاکمیت چنگیز خان منجر به آن شد که هر سوارکار بتواند باخود پنج اسپ را انتقال دهد و این علفزار ها امکان انتقال مواشی دیگر را هم امکان پذیر می ساخت. همین باران های سرشار و سبزه های فراوان بود که راه چنگیز خان مغل، اسپ سواران و مواشی وی را در جهان گشایی های وی هموار ساخت.

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
پارسی زبانان سراسر جهان، همبسته شوید!

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد