نویسنده جستار: کنکاشی در اسناد خلیج پارس - نخستین بار در امرداد  (بازدیدها: 37552 بار)

0 هموند و 18 میهمان درحال خواندن جستار.

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
23- نقشه جهان اثر ایزیدورسویل (560-636 میلادی)

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر در سال 1898 میلادی در کتاب "نقشه های قدیمی جهان" تفسیر و بازسازی شده و در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.


24- نقشه جهان راونا (قرن هفتم میلادی) اثر نقشه نگاری ناشناس در راونا، پس از ایزیدور سویل

این نقشه از سوی "کیپرت" تفسیر و بازسازی شده و در سال 1898 میلادی در کتاب  "نقشه های قدیمی جهان" تفسیر و بازسازی شده و در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.ادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.

« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:14:43 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
25- نقشه جهان از سنت بئاتوس (730-798 میلادی)

نسخه اصل در کتابخانه ملی پاریس
26- نقشه جهان از سنت بئاتوس (730-798 میلادی)

از نسخه خطی قرن سیزدهم در کتابخانه ملی پاریس27- نقشه جهان مامون "خلیفه عباسی" (صوره المامونیه)

تهیه شده از سوی جغرافیدانان خلیفه مامون عباسی، به سرپرستی ریاضیدان مشهور ابوجعفر محمدبن موسی خوارزمی
(164-233 ه.ق / 780-847 میلادی)

تاریخ رسم نقشه حدود قرن دوم هجری قمری ست. "البحر الفارسی" در نقشه زیرین، خلیج پارس را نمایش می دهد.


ادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.
« واپسین ویرایش: 23 ژانویه 2016 گاه 15:52:21 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
28- نقشه جهان اثر ریاضیدان بزرگ الکندی و السرخی (158-260 ه.ق / 801-873 میلادی)

نسخه برداری شده در 977 ه.ق / 1570 میلادی
اصل نسخه خطی در کتابخانه بدلیان، آکسفورد.


29- نقشه جهان از محمدبن عبداله بن جبار الحرانی ، مشهور به البتانی (235-318 ه.ق/850-929 میلادی)
این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر، بازسازی و تفسیر شده و در سال 1931 میلادی در کتاب Mappae Arabicae در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.30- نقشه جهان از ابوزید احمد بین سهل مشهور به البلخی (235-322 ه.ق/850-934 میلادی)

اصل نقشه نسخه خطی کتابخانه دانشگاه آکسفوردادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:20:02 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
31- نقشه جهان مسعودی

تهیه شده بوسیله دانشمندان دوره خلیفه مامون، همراه با مهر ابوالحسن علی بن الحسین "مسعودی" (284-353 ه.ق/897-964 میلادی)

این نقشه از سوی یواخیم للول Lelol در سال 1836 میلادی در کتاب "جغرافیای قرون وسطی" تفسیر و بازسازی شده و در سال 1850 میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است.


32- نقشه جهان از ابوعبداله محمد بن احمد نصر جیهانی (پیش از 310 ه.ق/ 922 میلادی)

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر، بازسازی و تفسیر شده و در سال 1931 میلادی در کتاب Mappae Arabicae در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.

اصل نقشه از نسخه خطی، کتابخانه دانشگاه لندن


33- صوره بحر فارس (نقشه دریای پارس) از ابواسحق ابراهیم الفارسی استخری (پیش از 318-346 ه.ق/ 930-957 میلادی)

برداشت از نسخه خطی ترجمه فارسی المسالک و الممالک استخری به خط این ساوجی

نسخه اصلی در کتابخانه موزه ملی ایران (ایران باستان) - تهرانادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.
« واپسین ویرایش: 01 فوریه 2016 گاه 16:16:12 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
نقشه 34 و 35 - بحر فارس

در دو نقشه از کتاب صورالاقالیم ابواسحق ابراهیم الفارسی استخری (پیش از 318-346 ه.ق/930-957 میلادی)

نقل از نسخه خطی کتابخانه گوتا
36- نقشه خوزستان (صوره خوزستان) - از ابواسحق ابراهیم الفارسی استخری

نقل از نسخه خطی ترجمه فارسی المسالک و الممالک استخریبه خط این ساوجی (726 ه.ق)

نسخه اصلی در کتابخانه موزه ملی ایران (ایران باستان) - تهرانادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.


« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:21:10 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
37- نقشه جهان از ابوالقاسم احمد نصیبی مشهور به ابن حقول (چیش از 320-378 ه.ق / 931-988 میلادی)

برداشت از نسخه خطی کتاب صوره الارض (479 ه.ق/1086 میلادی)
38- نقشه عراق از ابوالقاسم احمد نصیبی مشهور به ابن حقول (چیش از 320-378 ه.ق / 931-988 میلادی)

تفسیر و بازسازی از دکتر احمد سوسه در کتاب "العراق فی الخوارط القدیمه". چاپ مجمع العلمی العراقی - بغداد 1959 میلادی
39- نقشه هفت دریا از ابوریحان محمدبن احمد بیرونی (362-440 ه.ق / 973-1048 میلادی)

برداشت از نمونه خطی کتاب "التفهیم" بیرونی


ادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.

« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:21:37 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد


40- نقشه جهان از ابوعبداله محمدبن احمد بن یوسف الکاتب خوارزمی (حدود 365-381 ه.ق/975-991 میلادی)

اصل نقشه: از نسخه خطی مورخ 686ه.ق/1286 میلادی
کتابخانه کوشک سلطان احمد - استانبول
41- نقشه جهان از ابو اسحاق ابراهیم ابن یحیی النقاش ابن الزرقله مشهور به زرقالی (420-480 ه.ق/1029-1087 میلادی)

این نقشه از سوی یواخیم للول در کتاب جغرافیای قرون وسطی تفسیر و بازسازی شده و در سال 1850 میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است.
42- بحر فارس - در بخش ششم از اقلیم سوم نقشه شیخ ابوعبداله محمدبن محمدبن عبداله بن ادریسی مشهور به ادریسی الحسنی طالبی (493-555 ه.ق/1100-1160 میلادی)

نسخه خطی کتاب "انس المهج و حدائق الفرج" ادریسی
43- نقشه مشهور جهان ادریسی از شیخ ابوعبداله محمدبن محمدبن عبداله بن ادریسی مشهور به ادریسی الحسنی طالبی (493-555 ه.ق/1100-1160 میلادی)

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر بازسازی و تفسیر شده و در سال 1931 میلادی در کتاب Mappae Arabicae در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.
44- نقشه جهان ابستورف از گرواس تیلبوری (1160-1211 میلادی)

این نقشه در گذشته در تملک صومعه ابستورف بوده است و در حدود سال 1235 میلادی تهیه شده است.
45- صوره بحر فارس (نقشه دریای فارس) از ابوعلی الفارسی النحوی (569 ه.ق/1173 میلادی)

اصل نقشه نسخه خطی مورخ 569 هجری در کتابخانه هرزوگ، گوتا - فرانکفورت آلمانادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.
« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:24:09 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد


46- نقشه جهان از ماتیو پاریس (1195-1259 میلادی)

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر بازسازی و تفسیر شده است و در کتاب Mappaemundi, Vol. VI در سال 1898 میلادی در اشتوتگارت به چاپ رسیده است. محل نگهداری این کتاب کتابخانه دانشگاه لایدن

نسخه اصلی در کتاب Historia maior به تاریخ 1350 میلادی قرار دارد و در کتابخانه بریتانیا - لندن نهگداری می شود.
47- نقشه خلیج فارس از محمدبن الحسن الطوسی (خواجه نصیرالدین طوسی) (598-673 ه.ق / 1201-1274 میلادی)

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر بازسازی و تفسیر شده است و در کتاب Mappae Arabicae در سال 1931 میلادی در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.

اصل نقشه نسخه خطی کتاب صور الاقالیم در کتابخانه ملی وین
48- اقالیم از ابوعباله زکریا محمدبن محمود قزوینی (600-682 ه.ق / 1203-1283 میلادی)

از کتاب جغرافیای قزوینی به تاریخ 730ه.ق/1330 میلادی

نسخه اصل : کتابخانه دانشگاه لایدن49- نقشه جهان از ابوالحسن علی المغربی مشهور به ابن سعید (610-683 ه.ق / 1214-1286 میلادی)

این نقشه از سوی یواخیم للول در سال 1836 میلادی در کتاب جغرافیایی قرون وسطی تفسیر و بازسازی شده و در سال 1850 میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است.ادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.

« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:24:30 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد


50- نقشه جهان نمای هرفورد از ریچارد هالدینگهام (حدود 1285 میلادی)

نسخه اصل: کلیسای هرفورد انگلستان
51- نقشه جهان از اسماعیل بن ایوب عمادالدین ابوالفداء (672-732 ه.ق / 1273-133 میلادی)

این نقشه از سوی یواخیم للول در سال 1836 میلادی در کتاب جغرافیای قرون وسطی تفسیر و بازسازی شده و در سال 1850 میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است.


52- نقشه ایران از حمداله مستوفی (680-750ه.ق/1281-1349 میلادی)

برداشت از کتاب نزهه القلوب حمداله مستوفی
تاریخ نقشه : قرن 17 میلادی

اصل نقشه : کتابخانه بریتانیا - لندن
53- نقشه جهان از پتروس ویسکونت و ماریو سانوتو

تاریخ نقشه : 1320 میلادی
اصل نقشه در کتابخانه بریتانیا - لندنادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.
« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:26:46 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

Pasha

 • گرداننده امرداد
 • *
 • نوشتار: 8,071
 • امتیاز: 2838
 • جنسیت : آقا
  • تارنمای امرداد
54- نقشه جهان از سراج الدین ابوحفش عمر مشهور به ابن الوردی (691-749 ه.ق / 1292-1349 میلادی)

اصل نسخه نسخه خطی کتابخانه ایالتی پروس (آلمان)

55- نقشه جهان از سراج الدین ابو حفض عمر مشهور به ابن الوردی

این نقشه از سوی دکتر کنراد میلر بازسازی و تفسیر شده و در سال 1931 میلادی در کتاب Mappae Arabicae در اشتوتگارت به چاپ رسیده است.

56- از احمدبن حمدان بن شیب الحرانی (حدود 732ه.ق / 1332 میلادی)

نسخه اصل در کتابخانه هرزوگ، گوتا به شماره 1513
57- از احمدبن حمدان بن شیب الحرانی (حدود 732ه.ق / 1332 میلادی)

این نسخه از سوی دکتر احمد سوسه و به نام "جغرافیدان مجهول عرب" در کتاب "العراق فی الخوارط القدیمه" بازسازی و تفسیر شده است.
چاپ مجمع العلمی العراقی، بغداد 1959

نسخه اصل در کتابخانه هرزوگ، گوتا


ادامه دارد...

برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد یا شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.
« واپسین ویرایش: 07 دسامبر 2013 گاه 15:27:11 ازسوی Pasha »

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد