چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 23:45:23 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 23:43:29 خواندن مناجات های خواجه عبدالله انصاری.
مهمان 23:39:10 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 23:31:08 خواندن فلسفه جشنها در ایران.
مهمان 23:17:59 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 23:16:03 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 23:15:48 خواندن خشایارشا.
مهمان 23:13:44 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 23:13:08 خواندن شکست قروت ابن مخلب از شاپور ذولاکتاف.
مهمان 23:07:50 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 22:58:33 خواندن در باره زنده یاد ابوالقاسم حالت بیشتر بدانیم.
مهمان 22:49:48 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 22:47:54 خواندن گاه شمار لکی.
مهمان 22:42:00 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 22:39:24 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 22:34:09 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 22:17:12 خواندن داستان های شاهنامه .
مهمان 22:14:02 خواندن اژدها(آتش فشان).
مهمان 22:08:47 خواندن کلمات فارسی دارای ریشه ی عربی که در عربی به کار نمی روند.
مهمان 22:05:31 خواندن نماز و نیایش در آئین زرتشتی.
مهمان 21:47:14 چاپ جستار "آرامگاه اشو زرتشت در کجاست؟".
مهمان 21:39:37 خواندن خسروپرویز ساسانی و جنگ‌های 27 ساله‌ی ایران و روم.
مهمان 21:29:36 خواندن آموزش و فرهنگ در ايران پيش از اسلام.
مهمان 21:29:30 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 21:28:12 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 21:26:12 خواندن پروانه نمایش «ماجان» صادر شد.
مهمان 21:24:53 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 21:12:39 خواندن تاریخ چین : دودمان چه‌این.
مهمان 21:04:52 خواندن نگاهي به فرش دوره زنديه از ديد محققان فرش ايران .
مهمان 20:57:43 خواندن بهروز وثوقی کجاست؟.
مهمان 20:35:15 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 20:32:52 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 20:32:51 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 20:32:44 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 20:32:29 خواندن نمونه‌های واژه‌های انگلیسی دخیل در پارسی افغانستانی (دری).
مهمان 20:32:05 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 20:26:11 خواندن سفره های آیینی و نذری زرتشتیان.
مهمان 20:25:01 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 20:16:04 خواندن جستجو برای نماد عشق در ایران باستان.
مهمان 20:08:25 خواندن شاهنامه فردوسی.
مهمان 20:05:27 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 20:02:51 خواندن محمدعلی کشاورز کجاست و چه می‌کند؟.
مهمان 19:55:01 خواندن کاروان آینه (بحثی در پیکربندی مفهوم “من” در شعر بیدل).
مهمان 19:50:15 خواندن جشن زرتشتی هیرومبا - جشن بهرام / ایندره.
مهمان 19:45:18 خواندن مکاتب و ادیان ایرانیان - آیین زرتشت.
مهمان 19:43:43 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:41:26 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 19:40:22 خواندن تکه ای از آسمان افتاده بر زمین.
مهمان 19:38:53 خواندن نوشتاری درباره پارسی گویی و پارسی نویسی.
مهمان 19:34:20 خواندن صنایع دستی یزد.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد