ش ی د س چ پ آ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ش ی د س چ پ آ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ش ی د س چ پ آ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » نوامبر 2018

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه آدینه
» 1 2
کشته شدن خواجه نظام الملک 1092م
» 3 - هفته 45
ساخت شهر قزوین - شاپوریکم 245م
4
زادروز : iran (655)
5
روز فرهنگ عمومی
زادروز : datis (661)
6
جداشدن هرات از ایران
7
شکست روم از شاپور یکم 260م
8
زادروز : ahoura
9
درگذشت یزدگرد یکم 420م
» 10 - هفته 46
گشایش آبراه دریای سرخ و نیل 518پ.م
زادروز : soheil1364 (654)
11
اعلام بحرین استان 14 ایران 1314خ, پایان جنگ جهانی نخست 1918م
12
زادروز نیما یوشیج 1274خ, پایتختی اسپهان - شاه عباس 1598م
13 14
باران پس از 3سال خشکسالی 467م
زادروز : sarvi.ebi (656)
15
روز کتاب, آغاز پادشاهی غزنویان 988م
زادروز : hospak (52)
16
آغاز نبرد قادسیه 636م, روز جهانی مدارا
» 17 - هفته 47
آغاز پادشاهی قباد 487م, درگذشت جامی 1492, درگذشت ابراهیم پورداوود 1347خ
18
پادشاهی بهرام گور 420م
19
پایان نبرد قادسیه 636م
زادروز : ARASH93 (647)
20
زادروز : بهمن (655)
21
آغاز جنبش مزدک 488م, آغاز پادشاهی سامانیان 874م, روز جهانی تلویزیون
22 23
» 24 - هفته 48
جشن آذرگان, به پاخیزی سراسری یاران بابک 842م, گشایش شهر بیشاپور 266م, گشایش تارنمای امرداد 1383خ
25
مبارزه باخشونت علیه زنان
26
پیروزی اردشیرپاپکان بررومیان 260م
27
آغاز کنفرانس سران درتهران
28 29 30
تصرف یزد بدست تازیان 642م

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد