چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 00:59:49 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 00:52:04 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 00:51:33 خواندن نگـاهی بـر سرگذشت زبـان فارسی در تاجيکستان.
مهمان 00:42:58 خواندن مقام قطار.
مهمان 00:42:05 خواندن هانیبال الخاص ،شاعر و نقاش واژه ها.
مهمان 00:41:41 خواندن فدرالیسم یا تجزیه طلبی؟.
مهمان 00:32:56 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 00:25:44 خواندن ازدواج به شیوه پهلوانی رستم و تهمینه.
مهمان 00:18:58 خواندن کتاب «قبله ی زرتشت».
مهمان 00:17:52 خواندن ساقی نامه.
مهمان 00:14:21 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 00:10:39 کارشد ناآشکار
مهمان 00:10:38 کارشد ناآشکار
مهمان 00:06:01 خواندن خنیاگران دوره ساسانی .
مهمان 00:04:05 خواندن نگاهی تازه بر اسکندر.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:50:25 خواندن واژه نامۀ گویش نیشابوری.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:48:25 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:45:39 خواندن تاریخ ایتالیا از باستان تا کنون!.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:43:29 خواندن مناجات های خواجه عبدالله انصاری.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:39:10 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:31:08 خواندن فلسفه جشنها در ایران.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:17:59 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:16:03 خواندن اولین شوالیه های دنیا : ریشه شوالیه های اروپایی سواره نظام های ایرانی کاتافراکت .
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:15:48 خواندن خشایارشا.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:13:44 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:13:08 خواندن شکست قروت ابن مخلب از شاپور ذولاکتاف.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 23:07:50 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:58:33 خواندن در باره زنده یاد ابوالقاسم حالت بیشتر بدانیم.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:47:54 خواندن گاه شمار لکی.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:42:00 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:39:24 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:34:09 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:17:12 خواندن داستان های شاهنامه .
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:14:02 خواندن اژدها(آتش فشان).
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:08:47 خواندن کلمات فارسی دارای ریشه ی عربی که در عربی به کار نمی روند.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 22:05:31 خواندن نماز و نیایش در آئین زرتشتی.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:47:14 چاپ جستار "آرامگاه اشو زرتشت در کجاست؟".
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:39:37 خواندن خسروپرویز ساسانی و جنگ‌های 27 ساله‌ی ایران و روم.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:29:36 خواندن آموزش و فرهنگ در ايران پيش از اسلام.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:29:30 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:28:12 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:26:12 خواندن پروانه نمایش «ماجان» صادر شد.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:24:53 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:12:39 خواندن تاریخ چین : دودمان چه‌این.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 21:04:52 خواندن نگاهي به فرش دوره زنديه از ديد محققان فرش ايران .
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 20:57:43 خواندن بهروز وثوقی کجاست؟.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 20:35:15 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 20:32:52 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 20:32:51 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 17 اكتبر 2018 گاه 20:32:44 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد