نویسنده جستار: رد پای دادگستری پارسی در ادبیات بیگانگان  (بازدیدها: 1593 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
رد پای دادگستری پارسی در ادبیات بیگانگان .
magestrate = دادرس و معنی بر پایه واژگان = استراتژی مغان
داوری در زبان انگلیسی به ژوری و در زبان عربی به شوری تبدیل شد .
داد به معنی قانون در زبان انگلیسی به judge با تلفظ جاج تبدیل شد .
واژه پارسی دادیک یا کادیک در زبان عربی تبدیل به قاضی شد .

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
پاسخ : رد پای دادگستری پارسی در ادبیات بیگانگان
« پاسخ #1 : 09 دسامبر 2015 گاه 23:45:03 »
magestrate = دادرس و چم آن بر پایه واژگان = استراتژی مغان
داوری در زبان انگلیسی به ژوری و در زبان عربی به شوری دگرگون شد .
داد ,چم آن قانون ,در زبان انگلیسی به judge با گویش جاج برگردان شد .
واژه پارسی دادیک یا کادیک در زبان عربی برگردان  به قاضی شد .

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد