امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums

همگانی => آگاهی از ایران => نویسنده: Pasha در 02 نوامبر 2014 گاه 23:55:36

سرنویس: تاسوعا و عاشورا
فرستاده شده ازسوی: Pasha در 02 نوامبر 2014 گاه 23:55:36
بنام اهورای ایران زمین



بدینوسیله سالروز گرامیداشت تاسوعا و عاشورای حسینی را بر تمامی هموندان بویژه معتقدان راستینش گرامی می داریم و تسلیت می گوییم.



امرداد
رحیمی