نویسنده جستار: سينی آجيل در مراسم گشت مهر ايزد  (بازدیدها: 1108 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

Pasha

  • گرداننده امرداد
  • *
  • نوشتار: 8,071
  • امتیاز: 2838
  • جنسیت : آقا
    • تارنمای امرداد
سينی آجيل در مراسم گشت مهر ايزد
« : 05 نوامبر 2009 گاه 18:13:37 »
سينی آجيل در مراسم گشت مهر ايزد
در مراسم گشت مهر ايزد قديم كه در برخی از روستاهای استان يزد برگزار مي شود هنگامی كه اهالي روستا به خانه هر شخصی وارد مي شود فرد به همراه گلاب و آيينه سينی تخمه و آجيلی را كه از قبل تهيه ديده است بين همگان پخش می نمايد و در ادامه فردی كه مسئول خش و خير و اعلام افرادی است كه به درمهر كمک نموده اند سينی لرک و انار روی آن را در دست می گيرد و با خواندن بيت

هر دم از اين باغ بری می رسد                      تازه بر تازه تری می رسد


اينگونه می گويد يک لنگری (سينی) پر از نقل يک انار باغ بهشت ( منظور همان سينی لرک و اناری است كه در دست دارد ) و در ادامه نام فرد خيرانديش و مبلغی را كه اهدا كرده است را می گويد در پايان مراسم هر خانه اين لرک و ميوه جمع می شود تا در مراسم روز آخر كه در آتشكده برگزار می شود بين همگان پخش شود.


برداشت از نوشتارهای امرداد، تنها با نام بردن از تارنمای امرداد و نشانی اینترنتی آن شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد رواست.


صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد