نویسنده جستار: هفت ويژگی فردوسی  (بازدیدها: 728 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

babak parsii

  • کوشاترین های امرداد
  • *
  • نوشتار: 819
  • امتیاز: 50
  • جنسیت : آقا
هفت ويژگی فردوسی
« : 25 فوریه 2010 گاه 13:02:59 »
هفت ويژگی فردوسی

يک: هيچ شاعری به اندازه ی فردوسی در سرنوشت ملت و کشور خويش تاثير پايدار بر جای ننهاده است

دو: فردوسی يگانه شاعری است که پس از هزارسال شهرت خود را حفظ کرده است

سه: فردوسی يگانه شاعر جهان است که هر چند سال ترجمه اثرش به زبانهای زنده دنيا تجديد چاپ ميشود

چهار: در ميان تمام شاعران جهان هيچيک را نميبابيم که همه عمر خود را از جوانی تا پيری صرف آفرينش تنها يک کتاب با آرمان انسانيت کرده باشد

پنج: فردوسی وقتی اثر خود را پی افکند که ايران اسير استيلای بيگانه بود و زبان رسمی محافل بالای اجتماع و مکاتبات ديوانی و تاليفات علمی به زبان بيگانه بود

شش: زبان فارسی امروز با تحولات طبيعی هزارساله، هنوز دنباله زبان فردوسی است

هفت: شاهنامه يگانه کتاب باستانی است که هنوز هم ايرانيان درس نخوانده آن را با رغبت می فهمند، در حاليکه متنهای دو قرن بعد از شاهنامه را درس خوانده های دانشکده های ادبيات هم به آسانی نمی فهمندبر گرفته از مقاله ی محمد امين رياحی
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک سپارند
تا اجزای بدنم خاک ایران را تشکیل دهد
کوروش بزرگ

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد