نویسنده جستار: طریـــقت ســامــورایـی  (بازدیدها: 4756 بار)

0 هموند و 2 میهمان درحال خواندن جستار.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
طریـــقت ســامــورایـی
« : 26 اوت 2011 گاه 01:57:32 »
بنام خدا

کسانیکه از من متنفرند،سپاس.آن ها مرا قوی تر می کنند.
از کسانیکه مرا دوست دارند،ممنونم.آنان قلب مرا بزرگ تر می کنند.
از کسانیکه مرا ترک می کنند،متشکرم.آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.
از کسانیکه با من می مانند،سپاس گذارم.آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند.


طریقت سامورایی به دور از ماده باوری است...جاذبه اش شهودی است نه عقلانی...یعنی یک سیستم درونی است و هیچ تعریف یا توصیفی نمی تواند درک کاملی به ما بدهداین طریقت چیزی برای گفتن در مورد زمان یا منفعت ندارد و نیز مدافع وقت تلف کردن در خصوص تاملات مبهم نیست....
مسئله این است که پای خود را کجا باید بگذاریم.
من بدون نگرانی از پاکی و ناپاکی،نیایش خویش را انجام می دهم.

مرداویز
.........
طریقت ســــامــــورایـــی

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد

اگر چه خرد می گوید یک سامورایی باید طریقت سامورایی را الگوی نظر خویش قرار دهد،اما به نظر می رسد همه ی ما آن را از خاطر برده ایم.چنین است که اگر کسی بپرسد،«معنای راستین طریقت سامورایی(بوشیدو) چیست؟» مردانی که قادر باشند بی درنگ پاسخ دهند،انگشت شمارند.چراکه پاسخ از پیش در ذهن بسیاری روشن نیست.از این نکته می توان بی اعتنایی به طریقت سامورایی را دریافت.
بی شمارند غافلان.
.........
طریقت سامورایی استوار بر مرگ است.آن گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی بی درنگ مرگ رابرگزین.دشوار نیست؛مصمم باش و پیش رو.این که بگوییم مردن بدون رسیدن به هدف خود مرگی بی ارزش است راهی است سبکسرانه برای پیچیده کردن موضوع.آن هنگام که تحت فشار انتخاب زندگی یا مرگ قرار گرفته ای لزومی هم ندارد به هدف خود برسی.

ادامه دارد.. .
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #1 : 27 اوت 2011 گاه 22:13:05 »
همه ی ما زندگی را دوست داریم و تا حد زیادی منطق خودرا برمبنای آن چه دوست داریم بنا می کنیم.اما دست نیازیدن به اهداف خود و ادامه دادن به زندگی بزدلی است.این یک خط باریک خطرناک است.مردن بدون رسیدن به هدف خود مرگی بی ارزش و کوته نظرانه است.اما چه باک!شرمی در آن نیست.جوهره ی طریقت سامورایی همین است.اگر کسی بتواند هر روز و شب با روشن ساختن قلب خویش با این واقعیت ،چنان زندگی کند که گویی جسمش مرده است،به آزادی حاصل از طریقت سامورایی خواهد رسید.
..........
یک مرد تا بدانجا سامورایی خوبی است که بی شائبه امیر خویش را ارج نهد.این مرد والامقام ترین سامورایی است.اگر فرد در خانواده ای متشخص و اصیل به دنیا آمده باشد،کافی است تا عمیقن نیاکان خودرا پاس بدارد،جسم و ذهن خویش را فدا،و مخلصانه امیر خویش را تکریم کند.علاوه براین،از اقبال بلند فرد است که هوش و استعدادی داشته باشد که بتواند از آن به نحو مناسبی استفاده کند.اما حتا فردی بی ارزش و نالایق،تنها اگر عزمی راسخ در اندیشیدن صادقانه به امور امیر خویش داشته باشد،به مریدی قابل اتکا بدل خواهد شد.داشتن هوش و استعداد صرف،کمترین مرتبه ی کارامدی برای امیر است.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #2 : 27 اوت 2011 گاه 22:13:28 »
مردم بنا به طبیعت شان به دوگروه تقسیم می شوند:کسانی که تیز هوشند و کسانی که باید در خود فرو روند و برای اندیشیدن به چیزها به زمان نیاز دارند.با مد نظر قرار دادن عمیق این امر ،اگر فرد با از خود گذشتگی بیندیشد و به چهار سوگند سامورایی وفادار بماند،خواهد دید که به بینشی عمیق،صرف نطر از طبیعت خویش،دست خواهد یافت
...........
مردم فکر می کنند با تفکری ژرف نسبت به مسائل عمیق می توانند آن هارا حل کنند،اما افکاری خودسرانه درسر می پرورانند و به هیچ نتیجه ی مثبتی دست نمی یازند،چراکه تامل شان تنها مبتنی بر منافع شخصی است.دشوار است گذر از عادات نابخردانه به از خودگذشتگی.اما ،اگر در برخورد با هر موضوعی،آن را دمی رها کنی و بعد چهار سوگند را در قلب خویش به یاد آوری،منافع شخصی را کنار بگذاری و بعد به مساله باز گردی،از هدف خویش زیاد دور نخواهی بود.(پیروزی با توست)
« واپسین ویرایش: 27 اوت 2011 گاه 22:49:53 ازسوی MARDAVIZ »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #3 : 29 اوت 2011 گاه 01:17:33 »
از آن جا که ما بسیاری از کارهارا با اتکا به دانایی خویش انجام می دهیم،به موجوداتی خودخواه بدل شده،از عقل رویگردان می شویم،و از این رو کارها نتیجه ی مناسبی به همراه ندارند.دراین حالت مادر نظر بیننده ای که حال و روزمان را می بیند افرادی فرومایه،ضعیف،کوتاه نظر،و ناکارآمد به چشم می آییم.وقتی خود ناتوان از تعقل راستین هستیم،شایسته است با فردی خردمند در مورد کار خویش مشورت کنیم.مشاوری که خود درگیر کار نباشد می تواند نظری صادقانه و روشن و فارغ از سود جویی به تو عرضه کند و بدین سان تورا در پایبندی به طریقت سامورایی یاری رساند.دیگران این شیوه ی به انجام رساندن امور را مسلَّمَن عمیق و ریشه دار خواهند شمرد.به تمثیل اگر بگوییم،خرد آن کسی که با مشورت خواهی از دیگران تعالی یافته است به درختی تناور با ریشه های بسیار در خاک ماند.اندیشه ی مرد تنها نهالی بی ریشه در خاک است.

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #4 : 29 اوت 2011 گاه 02:15:03 »
طریقت سامورایی مرگ است
           
راه سامورایی اندیشه به مرگ است.

انسان باید بعد از 7 نفس تصمیم بگیرد و پس  از آن  برای رفتن از این سو به سوی دیگر روحیه داشته باشد.
در برخورد با باران کجا برویم تا خیس نشویم؟
آیا باید به اطراف برویم؟ ولی در برخورد با ناودان ها خیس میشویم، گاهی بهترین راه راه وسطاست یعنی طریق میانه اگر تصمیم قاطع داشته باشی هرگزسخت زده نمیشوی اما باز هم خیس میشوی.
اگر یک سامورایی تبدیل به روح انتقامجو شود حتی اگر سر خود را از دست بدهدآخرین ضربه ی خود را خواهد زد، حتی با اطمینان خاطر.
وقتی یک سامورایی قرار باشد بمیرد باید آماده باشد که آخرین کار خود را با اطمینان انجام دهد، چنین مردی حتی با سر بریده هم نخواهد مرد.
اگر یک مرد تصمیم به قتل کسی بگیرد وراه مستقیم بسته باشد طفره رفتن فقط تصمیم را میکشد، گاهی بهترین راه راه بی پروایی است.
غلبه بر دشمن در میدان نبرد مثل شکار شاهین است در میان گله ای از پرندگان، حتی اگر هزاران پرنده در اطراف هدف اصلی (شاهین) باشد، باز آن هدف را میزند که از ابتدا نشان کرده است.
اگر بخواهیم مرام مردم سامورایی را در یک جمله بیان کنیم فدا کردن جسم و روح در راه استاد است.
فراموش نکردن استاد پایه ای ترین مساله مردم سامورایی است.
انسان باید هر روز به مرگ از راه های مختلف بیاندیشد.
زندگی انسان توالی لحظات است و اگر شخص زمان حال را درک کند نه هدفی برای دنبال کردن می ماند نه چیزی برای افسوس خوردن.
انسان باید در راه خود ثابت قدم باشد وجدی، اگر چنین باشد  میتواند بر تمام راه و رسم ها گوش فرا دهد و با راه خود هماهنگی ایجاد کند و غیر از این راه سامورایی نیست....
« واپسین ویرایش: 29 اوت 2011 گاه 02:22:16 ازسوی MARDAVIZ »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #5 : 01 سپتامبر 2011 گاه 02:07:34 »
ما گفتار و کردار مردان قدیم را می آموزیم تا بدین سان دل به حکمت آنان بسپاریم و از خودخواهی دوری گزینیم.وقتی اغراض خود را کنار بگذاریم؛از گفتار قدما پیروی کنیم و با دیگر مردمان در کار خویش مشورت نماییم،مسائل به خوبی حل می شوند و اتفاق ناگواری روی نخواهد داد.
..........
طریقت سامورایی مرگ است، آنجا که میان مردن و زنده ماندن دو دل باشی، بی‌درنگ مرگ را برگزین.

همت در کارهای بزرگ بگذار. بدان که ماهی در آب پاک و زلال زنده نمی‌ماند.
راه کمال، بی پایان است.
کسی که اشتباه نکند، اعتماد را نشاید.
آراسته بودن نه شیوه زندگی سامورایی است.
در یاران شور برانگیز.
سامورایی راستین هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده جان بنماید.
برتری جویی رسم و راه سامورایی است.
در خود بنگر.
در کار، جان و دل بگذار.
والایی بجوی.
حسابگری، ناجوانمردی است.
در هفت نَفَس تصمیم بگیر.
فروتنان محبوبند.
زبان را نگاه دار.
زیردستان را آفرین کن.
سخن‌پذیر باش.
سخن نخستین، شکوفه دل سامورایی است.
مردِ تک‌فن، به کار نیاید.
همیشه چون نخستین دیدار فروتن باش.
پیش از سخن گفتن، شنونده را بیازمای.
از نیایش باز نمان.
اگر هم می‌بازی، جانانه بباز
هیچ کار را کوچک مگیر.
در کارهای بزرگ از چیزهای کوچک بگذر.

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #6 : 06 سپتامبر 2011 گاه 01:22:46 »
سامورایی چیزی نیست جز حامی امیر خویش بودن،در میان گذاشتن خوب و بد امور با وی،و اجتناب از منافع شخصی.اگر تنها دو یا سه مرد از این دست وجود داشته باشد،قلمرو امیر ایمن خواهد ماند.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #7 : 14 سپتامبر 2011 گاه 01:11:10 »
نظرات خود را به فرد دیگری گفتن و و اصلاح اشتباهات وی کاری است مهم.
این کار نشانه دلسوزی است و در خدمت به امیر بیشترین اهمیت را دارد.اما شیوه ی انجام این کار بسیار دشوار است.ساده است پیدا کردن نکات خوب و بد یک نفر و نظر خود را درباره ی آن نیز بیان کردن.مردم اغلب فکر می کنند با گفتن چیزهایی که دیگرن آن را ناخوشایند می شمارند یا گفتن آن را سخت می پندارند کار خوبی انجام می دهند.و اگر حرف آنها را نپذیرند،فکر می کنند دیگر هیچ کاری نمی توان کرد.چنین طرز فکری کاملن عبث است.این درست بدان ماند که با بستن افترا به فردی اورا آزرده خاطر سازیم.این کار چیزی جز عقده گشایی نیست.
پیش از نکته گرفتن از کسی ،ابتدا باید در نظر گرفت که آیا آن شخص ظرفیت پذیرش آن نکته را دارد یا خیر.باید ارتباطی صمیمی با او برقرار ساخت و اطمینان حاصل کرد که آن شخص همیشه به کلام تو اعتماد می کند.
نقاط قوت او را خاطر نشان ساز و  از هر وسیله ای که می توانی برای دلگرمی وی استفاده کن.مثلن با ذکر اشتباهات خود بدون آن که اشتباهات اورا به رویش آوری  و با ذکر این که این اشتباهات ممکن است برای وی نیز رخ دهد.چنان رفتار کن که اشتباه خود را چنان بپذیرد که گلوی مردی تشنه آب را پذیر است.بدین سان نظر تو،اشتباه او را اصلاح خواهد کرد.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #8 : 28 سپتامبر 2011 گاه 02:10:02 »
بنام خدا

تانن راهب همیشه می گفت،«مردم به هیچ درکی از حقیقت نمی رسند چراکه راهبان تنها آموزه ی "ناذهن" را می آموزند.آن چه که "ناذهن" نامیده می شود ذهنی است ناب که فاقد پیچیدگی است.» نکته ی جالبی است.
.. ..
طریقت سامورایی در میان تنها یک نفس،جایی که ضلالت را به آن راهی نیست،جای دارد..اگر چنین باشد ،آن گاه طریقت سامورایی یکی است .اما کسی نیست که بتواند این حقیقت روشن را از همان ابتدا دریابد.خلوص ذهن آسان به دست نمی آید.

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : طریـــقت ســامــورایـی
« پاسخ #9 : 03 اكتبر 2011 گاه 17:40:34 »
وقتی که شخصی می گفت صرفه جویی باید به دقت مدنظر قرار گیرد،یک نفر پاسخ داد این اصلن خوب نیست.واقعیت آن است که ماهی در آب زلال زیاد زنده نخواهد ماند.اما اگر خزه ها و امثال آن آب را فرا گیرند،ماهی زیر سایه شان پنهان می شود و بزرگ خواهد شد.بدین سان ،اگر امیر گه گاه بعضی خرده هارا نادیده گیرد یا نشنیده باقی بگذارد ،زیردستان وی درآرامش زندگی خواهند کرد.درک این نکته در ارتباط با رفتار دیگران مهم است.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد