نویسنده جستار: کهنــه ســوار  (بازدیدها: 2180 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
کهنــه ســوار
« : 27 فوریه 2014 گاه 14:08:28 »
بنام خدا

انسان به کرات احساس می کند که واقعیت،حتا وقتی که آن را درست میبیند،آن طور که باید و به اندازه کافی خوب نیست.
شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:54:47 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #1 : 27 فوریه 2014 گاه 14:10:22 »
اگر دیگران را بشناسید و خود را نیز بشناسید،حتا در صد نبرد به مخاطره نخواهید افتاد؛اگر دیگران را نشناسید اما خود را بشناسید،یک نبرد را می برید و یکی را می بازید؛اگر دیگران را نشناسید و خود را نیز نشناسید،در هر نبردی در معرض خطر خواهید بود.

« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:37:34 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #2 : 01 مارس 2014 گاه 22:53:37 »
پیروزی را می توان دید اما نمی توان ایجاد کرد.
شکست ناپذیری،موضوع دفاع است؛ضعف،موضوع حمله است.
« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:33:05 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #3 : 03 مارس 2014 گاه 00:44:59 »
اگر از دشمن برای شکست دشمن استفاده کنید،هر جا بروید قدرتمند خواهید بود.
« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:37:15 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #4 : 04 مارس 2014 گاه 17:20:45 »
اگر هیایو در شب زیاد است،ترسیده اند.
آنها ترسیده اند و ناآرامند،پس بر سر هم فریاد می زنند تا به خود نیرو دهند.
« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:35:21 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #5 : 04 مارس 2014 گاه 17:30:36 »
اگر مکان و زمان نبرد را بدانید،می توانید از هزار فرسخی وارد جنگ شوید.
اگر زمان و مکان نبرد را ندانید،حتا اگر نیروهایتان پرشمارتر از حریف باشد،باز هم نمیتوانید مطمئن باشید که برنده خواهید شد.
« واپسین ویرایش: 25 مارس 2014 گاه 01:41:15 ازسوی SHOGUN »
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : نهانــــخانه
« پاسخ #6 : 25 مارس 2014 گاه 01:50:53 »
مردم اساس مملکت هستند،غذا خداوندگار مردم است.حاکمان باید به این امر احترام بگذارند و ملاحظه کار باشند.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : کهنــه ســوار
« پاسخ #7 : 30 مارس 2014 گاه 19:15:18 »
هنر رزم برای ملت مهم است،میدان مرگ و زندگی و مسیر بقا و نابودی است؛پس بررسی آن ضروری است.
میدان یعنی موقعیت،مکان درگیری.اگر برتری را در میدان از آن خود کنید ،زنده می مانید.اگر برتری را از کف بدهید ،می میرید.از این رو،عملیات نظامی را میدان مرگ و زندگی نام نهاده اند.مسیر یعنی راه هماهنگی با موقعیت و تحقق پیروزی.این راه را پیدا کنید،جان سالم به در می برید،پیدا نکنید نابود می شوید.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : کهنــه ســوار
« پاسخ #8 : 09 آوریل 2014 گاه 01:12:56 »
وقتی قصد دارید به نقطه نزدیکی حمله کنید،وانمود کنید که می خواهید به جای دوری بروید؛وقتی قصد دارید به نقطه ی دوری حمله کنید،وانمود کنید که مسافتی کوتاه در پیش دارید.آنهارا به خیال پیروزی به درون بکشید،سپس با گیجی نابودشان کنید.
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

SHOGUN

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,170
 • امتیاز: 23
 • جنسیت : آقا
پاسخ : کهنــه ســوار
« پاسخ #9 : 11 اوت 2015 گاه 14:31:38 »
History of Iran in 5 minutes 3200 BCE - 2013 CE
شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد

Animated History of the Near East
شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
او که در تائو تمرکز یافته،می تواند هر کجا که دوست دارد برود،بی آنکه خطری تهدیدش کند.

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد