نویسنده جستار: تنها راه پيروزی  (بازدیدها: 648 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
تنها راه پيروزی
« : 25 مه 2014 گاه 13:20:05 »
با درود به آنانی که رويای ايرانی سرفراز را در سر ميپرورانند .
نکته بسيار کليدی که همه بايد آويزه گوش و هوش نماييم اينستکه اگر بتوانيم راستی را در اين سرزمين بر تخت بنشانيم ،همه نيروهای ورايی و ماورايی پشتيبان ما خواهند شد و مام پيروزی و سرفرازی را به آسانی در آغوش خواهيم کشيد ،اما اگر اهريمن دروغ در اين سرزمين کارها را در دست گيرد  ،هيچ تنابنده و هيچ نيرويی ديگر نخواهد توانست ما را از سرنوشتی شوم و نکبت بار رهايی بخشد .
به زبان ساده ،راستی ما را در برابر تيرهای بلا رويين تن ميکندو پيروزيهای بيشمار به ارمغان می آورد و مردم ما را سرفراز ميکند ،اما دروغ مردم ما را بسيار آسيب پذير کرده و شکست و سر افکندگی به بار می آورد و مردم ما را نيز خوار ميگرداند  .
و اين يک راستيست که پيروان راستی رو به روشنايی دارند و پيروان دروغ رو به تاريکی .
رازی بيکران بزرگ که کوچک مينمايد
و راستی تنها راه پيروزي راستین است .

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد