نویسنده جستار: واژگان بيگانه اما خودی 2  (بازدیدها: 504 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
واژگان بيگانه اما خودی 2
« : 24 ژوئیه 2014 گاه 12:57:01 »
واژگان بيگانه اما خودی
اينبار ميخواهم به واژگان عربی شورا و قاضی و واژگان انگليسی jury & judge بپردازم .
اين واژگان هم از ريشه پارسی ميباشند .
بدينگونه که واژه پارسی دادوری يا داوری ،نخست به jury (داوری شد ژاوری و سپس ژوری) و سپس در زبان عربی از آنجا که واک ژ ندارند به شوری و شورا دگرگون گرديد .
واژه پارسی کادی يا کاديک هم در زبان انگليسی به judge و در زبان عربی به قاضی با همان چم برگردانده شد .
 

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد