نویسنده جستار: اهوراييان و اهريمنان 2  (بازدیدها: 622 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
اهوراييان و اهريمنان 2
« : 22 اوت 2014 گاه 13:14:58 »


همانگونه که ديديم هيچ گروه و دسته اي از دست اهريمنان ايمن نيست .
و باز همانگونه که ميبينيد نبرد بين گروهها هم چندان دقيق و روشن به نابودی اهريمنان و شايد هم اهوراييان نمی انجامد .
پس چه بايد کرد ؟!
نکته کليدی آنستکه ،آنچه يک گروه يا دسته را به همبستگی و اتحاد ميرساند ،همان اهوراييان گروه ميباشند .
زيرا اهوراييها همواره رو بسوی نور دارند که همگرايی مياورد ،اما اهريمنيها همواره رو بسوی تاريکی دارند که سرگردانی و واگرايی مياورد .
به ديگر سخن هيچ گروه و دسته اي بدون باشندگان اهورايی پايدار و همبسته نميماند .
اين جستار پی گرفته ميشود


 

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد