نویسنده جستار: رده فرهنگی 1  (بازدیدها: 618 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
رده فرهنگی 1
« : 26 ژانویه 2015 گاه 22:48:41 »

با درود بر ياران اهورايی
اينبار ميخواهم گوشه اي از آموزه های پيران مغ را برأی شما بنويسم .
جستار رده فرهنگی به ريخت پرسش و پاسخ بين استاد راه آگاهی و شاگرد نوشته ميشود .
پيش از ورود در جستار به چند واژه ميپردازم .
چم واژه پرستيدن ميشود استدن يا گرفتن پر يا نيرو .
انسان برأی پرورش بدن به کالری  و برأی پروار کردن روان به پر يا فر نياز دارد .
پرسش نخست
استاد چرا نيروی روانی يا فر اينهمه ارزشمند هست ؟
پاسخ
مردم برأی شادابی ،بالندگی و دريافت آگاهی به فر ،پر يا پرانا و به زبان ديگر به پرستش  نياز دارند .
پرسش دوم
خواهش ميکنم در باره روشهای گوناگون پرستش يا دريافت نيرو ،بيشتر راهنمايی بفرماييد .

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد