نویسنده جستار: ميهنپرستی ايرانی  (بازدیدها: 456 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
ميهنپرستی ايرانی
« : 08 دسامبر 2015 گاه 00:00:33 »

با درود بر ياران فرهيخته ،اينبار ميخواهم به ويژگيهای ميهنپرستی ايرانی بپردازم .
ما دو گونه ميهنپرستی در ايران داريم .
ميهنپرستی اهورايی که بر پايه فرهنگ ايرانی بنا شده است و ميهنپرستی اهريمنی بر پايه های نژاد و زبان .
ميهنپرستی اهريمنی ،آکنده از همه ويژگيهای اهريمنی (خود خواهی ،خود بزرگ بينی ،کينه ورزی و ...) ،همان گونه که در ديگر سرزمينها هم ديده ميشود اما خوشبختانه در اين سرزمين از جايگاه چندانی برخوردار نيست .
نوع اهورايی ميهنپرستی بر شالوده فرهنگ اين مرز و بوم استوار بوده و آکنده از ويژگيهای اهورايی (عشق به دانایی ,آفريده های پروردگار و محيط زيست ،گراميداشت انديشه و نژاد و زبان ديگر همنوعان و...) ميباشد .
پارسيهای آريايی نژاده هر چند برأی نخستين بار اين فرهنگ مهر پرور را در
جهان به نمايش گذاشتند ،اما هرگز در اين باره امتياز ويژه اي  را برأی خود درخواست نکردند .
بر پايه فرهنگ اهورايی این مرز و بوم  هر که بهتر آيينها و رسوم (جشنهای نوروز ،مهرگان ،سده ،اسپندارمزگان و...) آنرا برپا دارد و گفتار ،کردار و پندار نيک را گرامی بدارد ،ميهنپرست تر بشمار می آيد .
اگر از روند اهريمنی دروغ ،خودخواهی ،کينه ورزی ،دشمنی با طبيعت ،بکار گيری نادرست دانش و .. که انسان و انسانيت را آماج تيرهای زهر آگين خود قرار داده اند , پيشگيری نشود ،سرنوشتی تاريک و بسيار دردناکتر  از آنچه تاريخ به ياد داشته برأی جهانيان رقم خواهد خورد .
چکيده ،ميهنپرستان اين  سرزمین  بر اين باورند که تنها بستر راستين رشد جهان گستر نهال عشق در میان  مردم گيتی و گسترش ارزشهای والای آن و همچنین  تنها راه نجات جهانيان از تنگناها و بحرانهای اهريمنی پيش رو ،فرهنگ اهورايی اين مرز پر گهر میباشد و دیگر هیچ .
فرهنگی اکنده از ارزشهایی اهورایی چون عشق به دانایی ,آفريده های پروردگار و محيط زيست ،گراميداشت انديشه و نژاد و زبان ديگر همنوعان و...

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد