نویسنده جستار: امیر اسماعیل و سپاه پرهیزگار  (بازدیدها: 251 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

Supreme

  • کوشاترین های امرداد
  • *
  • نوشتار: 1,653
  • امتیاز: 495
    • عاقلان دانند
امیر اسماعیل و سپاه پرهیزگار
« : 22 ژانویه 2017 گاه 10:41:03 »
 

امیر اسماعیل و سپاه پرهیزگار
سراینده: امیر حسین اکبری شالچی
نقل این سروده با ذکر نام سراینده مانعی ندارد.امیر خراسان پیروزگار

بیفتاد اندر هراتش گذار

هرات آن زمان شهر آباد بود

همه مردمش مست و دلشاد بود

همان گاه هنگام برداشت بود

بروییده هر میوه از هر نمود

همه شاخ انگورها سرنگون

به بار آمده میوۀ گونه گون

امیر خراسان دودل گشت بس

مبادا زند دست بر شاخه کس

به کشت کسان دست سازد دراز

تباهی کند همچو جنگی گراز

فراخواند نزد خود از ویژگان

یکی راست کردار روشن‌روان

که رو چشم می نه به هر کوچه‌باغ

به هر لشکری و به مرغ و کلاغ

مبادا کسی میوه‌ای را رسد

یکی لشکری، شاخه‌ای را مَسد

مبردار از لشکر ما تو چشم

مَیَنگیز فریاد و پرخاش و خشم

*

گذشت از هرات آن سراسر سپاه

به یک میوه ناکرد کس یک نگاه

نه کس سیبی از شاخساری بچید

نه کس سوی یک دانه انگور دید

گریزنده هر کس ز بیداد بود

ز زولانۀ آز، آزاد بود

همان راست‌کردار روشن‌روان

سوی میر آمد دَنان و دوان

گزارید آنچه همو دیده بود

که برگی ز تاکی نه کس چیده بود

فرازید میر خراسان دو دست

دلش گشت آرام و از بند رست

که یزدان پاکا سپاسم تراست

کز اینسان همه لشگرم پاک‌راست

سپاهم همه پیک آرامی اند

به مردم نوازی همه نامی اند

به گفتار و کردار پاک و درست

چو باشند، آزار کس، کس نجست

***
پارسی زبانان سراسر جهان، همبسته شوید!

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد