نویسنده جستار: تعصب های عربی تاریخ طبری  (بازدیدها: 1586 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

Pasha

  • گرداننده امرداد
  • *
  • نوشتار: 8,071
  • امتیاز: 2838
  • جنسیت : آقا
    • تارنمای امرداد
تعصب های عربی تاریخ طبری
« : 31 دسامبر 2007 گاه 17:45:52 »
به یاری اهورامزدا
تعصب های عربی تاریخ طبریحقیقتا سزاوار نیست که ما با وفور مطالب راجع به دین ابا و اجداد خود به چند کلمه موهوم و بی معنی مورخین و نویسندگان قدیم خود.بسازیم.
اگر فقط تنگ بودن دایره علم و دانش در قدیم سبب موهومات نویسی قدما میبود عذریست بس موجه.
اما بدبختانه در اقوال انان صراحتا تعصب عربی دیده میشود.در میان چندین مثال به ذکر یکی دو فقره تاریخی اکتفا میکنیم.

ابوجعفر محمد بن جریر معروف به طبری که در 224 در امل طبرستان متولد شده و در 310 در بغداد درگذشت.در تاریخ کبیر خود راجع به زرتشت موهوماتی ذکر نموده که اسباب اشتباه مورخین بعد گردیده.

عین عبارات فارسی بلعمی که ترجمه ایست از تاریخ کبیر و به توسط ابوعلی محمد بن محمدبن عبدالله البلعمی در سال 352 انجام یافته این است:"و مغان را یکی پیغمبر بوده است که او را زردشت گویند که این دین اتش پرستی را او در میان اورد و دعوی کرد که من پیغامبرم و اتش پرستی ایشان را صواب نمود تا به ایام گشتاسب.و او شاگرد عزیز علیه السلام بود و عزیز علیه السلام را مخالف شده بود.پس ان استاد زردشت را دعا کرد و گفت:(خدای تعالی او را علامتی کناد)وبنی اسرائیل او را از میان خویش بیرون کردند و از بیت المقدس به عراق امد و از عراق به بلخ شد نزد پدر گشتاسب و دعوی پیغمبری کرد......"

برای ما بقی موهومات شرم انگیز و الوده به تعصب وی باید رجوع کرد به اصل کتاب.

طبری خود یک ایرانیست.ان هم از طبرستان.در انجایی که مخصوصا دین اسلام دیرتر نفوذ کرد.هر چند که امل شهر خود محمد بن جریر طبری نسبتا زودتر از سایر قسمتهای طبرستان بدست عربها افتاد(143 هجری)و شاید هم بتوانیم بگوییم که در عهد او هنوز ثلث جمعیت انروز ایران زرتشتی بوده اند و به توسط علمای بسیار بزرگ زرتشتی که در ان عهد میزیسته اند میتوانسته اند که از خود رفع اشتباه کنند و مسبب اشتباهات متاخرین نشوند.

ولی تعصب شوم عربی که در خون ایرانیان تزریق شده بود ان مفسر و محقق را از اینگونه تحقیقات باز میداشت.ولی بر حسب انصاف باید اعلام کنیم که در مورد تاریخ ساسانی کتاب وی از مهمترین اسناد تاریخی ماست که استاد نولد انرا به المانی ترجمه کرده.
برای انکه هیچ شکی نماند که مندرجات کتب تاریخ ما راجع به مزدیسنا ناشی از تعصب بوده به مندرجات روضه الصفا که زرتشت را شاگرد یکی از تلامذه ارمیا پیامبر یهودی میداند مراجعه کنید.

همچنین فضل الله نویسنده تاریخ معجم در ذکر پادشاهی گشتاسپ یکسره عنان قلم فارسی خراب کن خود را بدست تعصب سپرده راجع به دین قدیم ایران از هیچگونه ناسزا خودداری نتوانسته است.در همان قرن اندکی پیش از انکه طبری در بغداد افسانه عاد و ثمود میخواند و قصه ابراهیم و نمرود مینوشت.در همان قرن پیشوای بزرگ زرتشتی اتر فرنبغ پسر فرخزات در همان شهر بغداد در عهد خلافت مامون(198-218)کتاب معروف دینکرد را که راجع به مسائل دینی و رسومات و سنتهای مزدیسناست را به زبان پهلوی در 9 جلد تالیف کرده که هنوز هم از بزرگترین کتب پهلوی است.

دستور دیگری موسوم به اترپات پسر هومت تالیف دینکرد را به انجام رسانیده است.اتر فرنبغ در حضور مامون عباسی با یک زندیق موسوم به ابالیش مباحثه دینی به راه انداخته و وی را مجاب ساخته و موجب مسرت مامون گردیده.
با انکه ابوریحان بیرونی(3 ذی الحجه 362خوارزم-2رجب 440 غزنه )یک قرن بعد از طبری میزیسته و نسبتا از عهد دولت زرتشتی به دور بوده ولی عشق به ایران و تنفر از عربها خراب کنندگان مجد و جلال نیاکانش او را بر ان داشت که با اندیشمندان و علمای زرتشتی عهد خود در مراوده باشد و مسائل مذهبی را از انان جویا شود. کتاب ماندگار او اثار الباقیه راجع به مسائل دینی مزدیسنا و تقویم و عادات و رسوم زرتشتیان ان عهد از معتبرترین اسنادی است که از قدیم باقی مانده است.برگرفته از دیباچه کتاب یشتها-تالیف ابراهیم پورداود

صبوری کن سايه ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می رود...
به یقین سپيده دم سرخواهد زد و
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت...

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد